12. MARYJA MATKĄ I KRÓLOWĄ POLSKI

Opublikowano: 2020-05-08 14:52, Numer artykułu: 26842

MARYJA MATKĄ I KRÓLOWĄ POLSKI

Ogólne cele katechetyczne:

 • Kształtowanie postawy dziecięcej ufności wobec Maryi, Matki Jezusa.

Cele szczegółowe Wiedza Dziecko:

 • pamięta, że Maryja jest Matką Jezusa i naszą Matką,
 • potrafi wyjaśnić, dlaczego Maryja jest Królową Polski.

Umiejętności Dziecko:

 • umie modlić się słowami „Apelu Jasnogórskiego”.

Postawy Dziecko:

 • przyjmuje postawę rycerza Maryi, który czyni dobro

Parafraza tekstu biblijnego:

Dorosły parafrazuje tekst biblijny i omawia scenę przedstawiającą spotkanie Jezusa z Maryją i Janem pod krzyżem: Maryja jest naszą najlepszą Matką. Troszczy się o każdego z nas. O wszystkich naszych problemach mówi Jezusowi i prosi, by On nam pomagał. Maryja zawsze wspierała Jezusa. Gdy Jezus umierał na krzyżu, nie było przy Nim tych, którym przywrócił zdrowie, którym wyświadczał dobro. Uciekli również Jego uczniowie. Została tylko Maryja oraz najmłodszy z uczniów – Jan. Jezus, widząc swoją Matkę i ukochanego ucznia – Jana, w słowach „Oto Matka Twoja” wskazał Janowi, że Maryja będzie matką wszystkich ludzi. W naszej ojczyźnie jest wiele miejsc, w których w szczególny sposób wraz z Maryją oddajemy cześć dobremu Bogu. W Polsce najbardziej znane są: Jasna Góra, Licheń, Gietrzwałd, Limanowa i Święta Lipka, gdzie znajdują się Jej obrazy lub figury. Dorosły powinien wymienić pobliskie – znane dzieciom – sanktuaria Maryjne i pokazać ich zdjęcia oraz znajdujące się w nich obrazy. (załączniki)

Wyjaśnienie pojęć:

Sanktuarium – miejsca lub kościoły, w których ludzie modlą się wraz z Maryją przy Jej obrazie lub figurze, nazywamy sanktuariami.

Klasztor – miejsce, w którym żyją i modlą się zakonnicy albo zakonnice.

 • Kto opowie o swoim pobycie w sanktuarium? (wypowiedzi dzieci) Sanktuarium, które odegrało największą rolę w dziejach narodu polskiego, to Jasna Góra, nazywana często duchową stolicą Polski. Jest to klasztor położony na wzgórzu zwanym Jasną Górą w mieście Częstochowie. Dorosły pokazuje dzieciom obrazy przedstawiające klasztor jasnogórski. Wiemy, że stolicą Polski jest Warszawa. Wcześniej natomiast był nią Kraków. Jasna Góra jednak zawsze była miejscem, gdzie Polacy spotykali się ze swoją Matką. Tam czuli się wolni, nawet wtedy, gdy Polska była w niewoli. (załącznik)

Prezentacja ilustracji Matki Bożej Częstochowskiej: 

Dorosły prezentuje ilustrację Matki Bożej Częstochowskiej.

Popatrzmy na obraz Matki Bożej Częstochowskiej. – Co charakterystycznego dostrzegamy na twarzy Maryi? (rysy)

– Co mogą oznaczać te rysy? Gdy dzieci odpowiedzą „rany”, wówczas dorosły zadaje pytanie: – Skąd się wzięły te rany na twarzy Maryi?

Opowiadanie: 

Jasna Góra

– Babciu, dlaczego na obrazie Maryi są takie rysy? – zapytałam. – Posłuchaj Kasiu – powiedziała babcia. – To długa, ale piękna historia. Kiedyś do klasztoru włamali się źli ludzie i ukradli obraz. Włożyli go na wóz i chcieli uciec. Przerazili się, gdy konie nie mogły ruszyć z miejsca. Ze złości pocięli szablą obraz z wizerunkiem Maryi i wyrzucili. Bardzo zniszczony obraz wrócił do klasztoru. Król Polski zajął się jego odnowieniem. Zadanie to powierzył znakomitym malarzom. Ci jednak w żaden sposób nie mogli zamalować rys spowodowanych cięciem szabli. I tak nawet dzisiaj możemy je oglądać. – Kasiu – powiedziała babcia. – Popatrz jeszcze raz na twarz Maryi, na jej oczy. Ma oczy jak najlepsza mama. Patrzy z zatroskaniem na wszystkich ludzi, a szczególnie na tych, którzy się modlą razem z Nią. Polacy bardzo polubili tę twarz Maryi. Wiedzieli, że zawsze mogą Jej powiedzieć o swoich kłopotach i zmartwieniach. Do Niej zwracali się również wtedy, gdy na nasz kraj napadli wrogowie – Szwedzi. Napastnicy bardzo szybko zdobyli Warszawę, Poznań, Kraków i dotarli do Jasnej Góry. Było to już ostatnie ważne miejsce do zdobycia. Pod murami Jasnej Góry stanęło do ataku kilka tysięcy wojsk szwedzkich. Na szczycie natomiast tylko niewielu polskich żołnierzy i zakonników. Walka trwała cztery dni i skończyła się zwycięstwem rycerzy Maryi. Cudowna obrona Jasnej Góry zmobilizowała Polaków do walki i atak szwedzki został odepchnięty. Polska cieszyła się wolnością, a król ogłosił Maryję Królową Polski, dziękował za odniesione zwycięstwo i złożył w imieniu narodu uroczyste ślubowanie. Coraz częściej Polacy zaczęli stawać do apelu, śpiewając o godzinie 21.00 „Maryjo Królowo Polski...”.

 

Pytania do opowiadania:

 • Które sanktuarium maryjne nazywamy duchową stolicą naszej Ojczyzny?
 • Dlaczego na obrazie Matki Bożej Częstochowskiej są widoczne rysy?
 • Dlaczego król Polski ogłosił Maryję Królową naszej Ojczyzny?
 • Kto bronił Jasnej Góry przed szwedzkimi wojskami?
 • W jakiej modlitwie Polacy każdego dnia jednoczą się ze swoją Matką?

Rymowanka: 

Pamiętamy ważne dla nas słowa:

Maryja to Matka i Polski Królowa.