KATECHEZA CZERWIEC

Opublikowano: 2022-06-02 06:19, Numer artykułu: 28287

PRACA JEZUSA

Ogólne cele katechetyczne

 • Poznanie zajęć, które wykonywał Jezus.
 • Wychowanie do szacunku wobec pracy własnej i innych.

Cele szczegółowe Wiedza Dziecko:

 • potrafi wymienić prace wykonywane przez Jezusa,
 • umie wytłumaczyć dlaczego szanujemy pracę człowieka.

Umiejętności Dziecko:

 • umie przedstawić za pomocą dramy wybrane zawody.

Postawy Dziecko:

 • wyraża postawę szacunku wobec pracy własnej i innych.

Julian Tuwim

Wszyscy dla wszystkich

Murarz domy muruje,

Krawiec szyje ubrania,

Ale gdzieżby co uszył,

Gdyby nie miał mieszkania?

A i murarz by przecie

Na robotę nie ruszył,

Gdyby krawiec mu spodni

I fartucha nie uszył.

Piekarz musi mieć buty,

Więc do szewca iść trzeba,

No, a gdyby nie piekarz,

To by szewc nie miał chleba.

Tak dla wspólnej korzyści

I dla dobra wspólnego

Wszyscy muszą pracować,

Mój maleńki kolego.

JEZUS POMAGA CHORYM

Ogólne cele katechetyczne

 • Poznanie opisów uzdrowień dokonanych przez Jezusa.
 • Kształtowanie postawy wiary w Bożą moc uzdrawiania chorych.

Cele szczegółowe Wiedza Dziecko:

 • pamięta, że Jezus, chodząc po ziemi, uzdrawiał ludzi,
 • potrafi opowiedzieć swoimi słowami jedną z biblijnych historii o uzdrowieniu.

Umiejętności Dziecko:

 • potrafi wyjaśnić, w jaki sposób można pomóc choremu,
 • umie zaśpiewać piosenkę „Ty jestem Bogiem”.

Postawy Dziecko:

 • stara się pomóc ludziom chorym, – modli się w intencji osób chorych.

„Ty jesteś Bogiem”

Ty jesteś Bogiem,

uzdrawiasz mnie,

Ty jesteś mym lekarzem,

Niech Twoje słowo uleczy rany me,

Ty jesteś mym lekarzem.