Materiały do kształcenia zdalnego 13-14.05.2020 BIEDRONKI

Opublikowano: 2020-05-12 14:06, Numer artykułu: 27144

Materiały do kształcenia zdalnego na okres 13.05.2020 r. – 14.05.2020 r.

„Mój kraj - Polska. Moje miasto - Bydgoszcz”

Cele ogólne:

 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • doskonalenie sprawności i motoryki małej;
 • rozwijanie małych grup mięśniowych poprzez zabawy plastyczne;
 • wzbogacanie wiedzy dzieci na temat własnego kraju i swojej miejscowości;
 • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi oraz uświadomienie konieczności odnoszenia się do nich z szacunkiem.

Środa 13.05.2020 r.

 1. Zestaw zabaw ruchowych 1/05/2020 w formie opowieści ruchowej „Nasz piękny kraj”. (załącznik nr 1)
 2. Wykonanie dowolną techniką „Kartka okolicznościowa z Bydgoszczą w tle”

Czwartek 14.05.2020 r.

 1. Zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence „Pedolino”. Piosenka   Pendolino 1
 2. Nauka fragmentu wiersza Mateusza Mojsaka „Jestem Polakiem” (załącznik nr 2)

Materiały wykorzystane do realizacji tematyki pochodzą m.in. z:

 • miesięcznika „Bliżej Przedszkola” oraz strony Facebookowej „Bliżej Nauczyciela Przedszkola – Przedszkolaka – Ciebie”
 • kanału YouTube,
 • Przewodnik metodyczny. Wiosna. 3 latek. Wydawnictwo Podręcznikarnia. 

Dodatkowe materiały zostaną przesłane drogą mailową.


Pliki do pobrania: