8. ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS JEST ZE MNĄ

Opublikowano: 2020-04-14 11:30, Numer artykułu: 24834

ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS JEST ZE MNĄ

Ogólne cele katechetyczne:

 • Poznanie prawdy, że zmartwychwstały Jezus jest obecny wśród nas.
 • Kształtowanie postawy wdzięczności za obecność Jezusa wśród ludzi.

Cele szczegółowe Wiedza Dziecko:

 • pamięta, że zmartwychwstały Jezus żyje i jest obecny wśród nas.

Umiejętności Dziecko:

 • umie, na podstawie ilustracji, wymienić sytuacje, w których obecny jest Jezus,
 • potrafi ułożyć napis z rozsypanki wyrazowej.

Postawy Dziecko:

 • wyraża wdzięczność Jezusowi za Jego obecność wśród nas.

Powitanie i modlitwa:

Dorosły wita serdecznie dziecko i zachęca do uwielbienia Jezusa Zmartwychwstałego piosenką „Bóg nie umarł”. Następnie rozmawia z dziećmi na temat minionych Świąt Zmartwychwstania.

Rozmowa:

 • Jakie święta przeżywaliśmy niedawno?
 • Na pamiątkę jakiego wydarzenia obchodzimy Wielkanoc?

Święta Wielkanocne są bardzo radosne, ponieważ cieszymy się zmartwychwstaniem Jezusa, który pokonał śmierć. W kościele przypomina nam o tym wydarzeniu pusty grób, figura zmartwychwstałego Jezusa, a także duża świeca zwana paschałem.

 

Zabawa – rozsypanka wyrazowa Ułożenie rozsypanki wyrazowej:

Na czterech kartkach napisane są pojedyncze wyrazy tworzące zdanie: JEZUS JEST WŚRÓD NAS! Dorosły pokazuje dziecku kartki, na których są namalowane pisanki różnej wielkości. Dzieci układają kartki według wielkości pisanek, od najmniejszej do największej. Dziecko wspólnie z dorosłym próbuje odczytać zdanie. Ułożą wtedy powyższe zdanie. (załącznik nr 1)

 

Czytanie Pisma Świętego:

Zmartwychwstały Jezus jest z nami zawsze. Obiecał to swoim uczniom. Dorosły odczytuje z Pisma Świętego Mt 28,20b:

 

 

„Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Dorosły pokazuje ilustrację przedstawiającą zmartwychwstałego Jezusa i pyta:

– Co obiecał Jezus swoim uczniom?

Dorosły uzupełnia i podsumowuje wypowiedzi dzicka:

Zmartwychwstały Jezus obiecał swoim uczniom, że nie zostawi ich samych, że będzie z nimi do końca świata.

Jezus kocha każdego z nas i jest dzisiaj wśród nas, chociaż Go nie widzimy.

Dorosły omawia obecność Jezusa w zgromadzonych w Jego Imię.

Pokazuje ilustracje Mszy Świętej, katechezy, wspólnej modlitwy.

Dopiero później mówi o obecności Jezusa w hostii, ponieważ dziecku trudno przyjąć tajemnicę obecności eucharystycznej Jezusa.

Gdy Jezus przebywał ze swoimi uczniami, mówił, że jest zawsze tam, gdzie ludzie gromadzą się w Jego Imię.

Dorosły zaprasza dzieci do utworzenia kręgu, a następnie czyta fragment Pisma Świętego (Mt 18, 20):

„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

–Kiedy gromadzimy się w imię Jezusa?

Gdy gromadzimy się na Mszy Świętej, gdy poznajemy Jezusa na katechezie, gdy modlimy się do Niego, On jest wśród nas, bo tak nam obiecał.

Tak bardzo nas kocha, że jest zawsze z nami.

–Gdzie jeszcze możemy spotkać się ze zmartwychwstałym Jezusem?

Dorosły pokazuje ilustrację przedstawiającą tabernakulum, wyjaśnia obecność Jezusa pod postacią chleba:

Żywy Jezus mieszka w kościele w tabernakulum. Jest obecny pod postacią białego opłatka.

Biały okrągły opłatek, który nazywamy hostią, podczas Mszy Świętej staje się prawdziwym Ciałem Jezusa.

Ludzie spożywają ten Chleb, aby mieli siłę być coraz lepszymi.

Wy również będziecie mogli przyjąć Jezusa pod postacią chleba w dniu I Komunii Świętej.

(ilustracje w załącznikach)

Piosenka:

Posłuchajmy piosenki dla Jezusa zmartwychwstałego „Jezus jest tu”. KLIKNIJ TUTAJ

 

Opowiadanie:

Posłuchajmy, czego Kasia dowiedziała się na katechezie.

Pytanie Marka

Pani na katechezie powiedziała nam, że zmartwychwstały Jezus jest zawsze obecny pośród nas. Rozejrzałam się dookoła i bardzo się zdziwiłam, bo nigdzie Go nie widziałam. Zapytałam Marka: – Marek, czy widzisz tu Jezusa? – Nie – odpowiedział Marek – zapytam panią katechetkę, gdzie ona Go widzi – i podniósł rękę do góry. – Słucham, Marku – powiedziała pani. – Proszę pani, jak Jezus może być obecny wśród nas, skoro Go nie widzimy? Gdy usłyszeliśmy pytanie Marka, wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością na odpowiedź pani. – Drogie dzieci – powiedziała pani katechetka z uśmiechem – to, że nie widzimy Jezusa, nie oznacza, że Go tu nie ma. Przecież On jest obecny wśród nas, gdy się modlimy, gdy uczymy się o Nim oraz śpiewamy religijne piosenki. Jezus powiedział, że gdy Jego uczniowie są razem, On jest pośród nich. My jesteśmy uczniami Jezusa i zebraliśmy się razem na katechezie, aby Go wychwalać i poznawać. Jezus jest wśród nas, kiedy spotykamy się w Jego imię. Jezus mieszka w nas, w naszych rodzicach, przyjaciołach, nauczycielach. Mieszka w każdym człowieku. Jest z nami w każdym miejscu i w każdym czasie.

Pytania do opowiadania:

 • Czego Kasia nie zrozumiała z wypowiedzi pani?
 • O co Marek zapytał panią katechetkę?
 • Co odpowiedziała dzieciom pani?

Rymowanka:

Dobry Jezus żyje z nami,

we wspólnocie Go spotkamy.