Katecheza styczeń

Opublikowano: 2022-12-20 06:56, Numer artykułu: 9105

STYCZEŃ

 

JEZUS PRZYSZEDŁ DO WSZYSTKICH LUDZI – TRZEJ KRÓLOWIE

Ogólne cele katechetyczne

  • Poznanie perykopy biblijnej o Mędrcach ze Wschodu.
  • Wychowanie do umiejętności dzielenia się z innymi.

Cele szczegółowe

Dziecko:

– potrafi samodzielnie opowiedzieć o przybyciu Trzech Mędrców do Jezusa;

– wymieni dary złożone przez nich Jezusowi;

– potrafi uznać swoje dobre czyny za najpiękniejszy prezent dla Jezusa;

 

Kolęda

Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?
Ono w żłobie nie ma tronu,
i berła nie dzierży,
a proroctwo jego zgonu,
już się w świecie szerzy.

Mędrcy świata, złość okrutna,
Dziecię prześladuje,
wieść okropna, wieść to smutna,
Herod spiski knuje.
Nic monarchów nie odstrasza,
do Betlejem spieszą,
gwiazda zbawcę im ogłasza,
nadzieją się cieszą.

 

KOLĘDY WYRAZEM MIŁOŚCI DO JEZUSA

Ogólne cele katechetyczne

  • Poznanie tekstów wybranych kolęd.
  • Wychowanie do chwalenia Boga śpiewem kolęd.

Cele szczegółowe

Dziecko:

– rozumie słowa wybranych kolęd;

– pamięta, że poprzez śpiew kolędy wyraża radość z narodzin Jezusa i chwali Boga;

 – potrafi wyrazić radość z narodzin Jezusa przez grę na instrumentach perkusyjnych;

 

KOLĘDA

 

1. Przybieżeli do Betlejem pasterze,

grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.

Chwała na wysokości,

chwała na wysokości, a pokój na ziemi.

2. Oddawali swe ukłony w pokorze,

Tobie z serca ochotnego, o Boże!

Chwała na wysokości,

chwała na wysokości, a pokój na ziemi.