6. RAZEM Z JEZUSEM PRZEŻYWAM JEGO DROGĘ KRZYŻOWĄ

Opublikowano: 2020-04-08 09:28, Numer artykułu: 24370

RAZEM Z JEZUSEM PRZEŻYWAM JEGO DROGĘ KRZYŻOWĄ

Katecheza dla dzieci 6-letnich

Ogólne cele katechetyczne:

 • Odkrywanie tajemnicy miłości Jezusa wyrażonej poprzez Jego cierpienie.
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec krzyża.

Cele szczegółowe Wiedza Dziecko:

 • pamięta, że męka Jezusa to znak szczególnej miłości do ludzi,
 • potrafi wymienić osoby, które Jezus spotkał na swojej „drodze krzyżowej”.

Umiejętności Dziecko:

 • potrafi opowiedzieć swoimi słowami o wybranych stacjach „Drogi krzyżowej”,
 • potrafi zaśpiewać piosenkę „Jezus kocha ciebie dziś”.

Postawy Dziecko:

 • okazuje postawę miłości wobec Jezusa poprzez adorację krzyża.

WPROWADZENIE:

Witam was bardzo serdecznie na katechezie. Porozmawiamy dziś o bardzo ważnych dla wszystkich ludzi wydarzeniach. Dorosły prosi dziecko, aby stanęło przy krzyżu i mówi: Krzyż to znak miłości Jezusa do ludzi. Stajemy lub klękamy przy nim w czasie modlitwy. Dobry Jezus bardzo nas kocha i z miłości do nas wziął krzyż na swoje ramiona. Kiedy niósł krzyż i bardzo cierpiał, myślał o każdym z nas.

Nauka modlitwy:

Dorosły uczy dzieci modlitwy. Nauczymy się modlitwy, w której dziękujemy Jezusowi za Jego cierpienie z miłości do nas. Słowo Chrystus to drugie imię Jezusa, które przypomina nam, że został On wysłany przez Boga do każdego z nas, abyśmy mogli żyć. Powtórzmy razem: „Jezus Chrystus”. Jezus wiele cierpiał z miłości do nas, dlatego się modlimy:

KTÓRYŚ ZA NAS CIERPIAŁ RANY,

JEZU CHRYSTE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI

Wyjaśnienie pojęcia droga krzyżowa:

Jezus bardzo nas kocha, dlatego zgodził się nieść krzyż, a potem na nim umarł. Drogę, którą szedł z krzyżem, nazywamy drogą krzyżową. W czasie Wielkiego Postu w kościołach odbywają się nabożeństwa „Drogi krzyżowej”. Ludzie w kościele modlą się i rozmyślają o cierpieniu Jezusa. Często chodzą po kościele i zatrzymują się przed obrazami lub rzeźbami przedstawiającymi sceny z drogi, którą szedł Jezus. Wydarzenia, o których rozmyślają ludzie nazywamy stacjami drogi krzyżowej.

Opowiadanie:

Posłuchajmy, jak Marek i Kasia uczestniczyli w „Drodze krzyżowej”.

Droga krzyżowa

Na ostatniej katechezie pani mówiła nam o tym, że w czasie Wielkiego Postu w kościołach odprawiane jest nabożeństwo „Drogi krzyżowej”. Postanowiliśmy razem z Kasią, że pójdziemy na to nabożeństwo. W najbliższy piątek wybraliśmy się do kościoła razem z babcią Kasi, Piotrkiem i Eweliną. W kościele było dużo rozmodlonych ludzi. Najpierw śpiewaliśmy smutną pieśń, a potem chodziliśmy od stacji do stacji drogi krzyżowej wraz z ministrantami trzymającymi krzyż i świece. Przed każdą stacją zatrzymywaliśmy się i słuchaliśmy księdza, który czytał o tym, jak Jezus cierpiał, upadał pod ciężarem krzyża i umarł na nim. W drodze powrotnej do domów rozmawialiśmy na temat „Drogi krzyżowej”. Kasia powiedziała: – Zapamiętałam najbardziej to wydarzenie, w którym Jezus spotkał swoją mamę. Musiało im być bardzo smutno. – Też tak myślę – powiedziała babcia. – Przecież Jezus był jedynym Synem Maryi i na pewno bardzo Go kochała. – A ty, Marku, co zapamiętałeś z dzisiejszego nabożeństwa? – zwróciła się do mnie babcia Kasi. – Zapamiętałem stację, w której jakiś człowiek pomógł Jezusowi nieść ciężki krzyż. Gdybym ja żył w czasach Jezusa, też chciałbym Mu pomóc. – Ten człowiek nazywał się Szymon z Cyreny – dodał Piotrek. – Ja, najbardziej przeżyłam spotkanie Jezusa z dobrą Weroniką – stwierdziła Ewelina – ona musiała być bardzo odważna. Nie bała się żołnierzy i otarła twarz Jezusa swoją chustą. – Masz rację, Weronika postąpiła bardzo dzielnie i pomogła Jezusowi. W nagrodę otrzymała odbicie twarzy Jezusa na chuście – dodała babcia. Przez chwilę szliśmy w ciszy. Nagle Piotrek zapytał: – Babciu, a która stacja „Drogi krzyżowej” jest najważniejsza? – Wszystkie są ważne, ale ludzie najbardziej przeżywają stację dwunastą, w czasie której rozważamy śmierć dobrego Jezusa na krzyżu. Podczas tej stacji rozmyślamy o wielkiej tajemnicy miłości Jezusa do ludzi. – Jezus bardzo kochał ludzi, skoro tyle za nas wycierpiał – powiedziałem i postanowiłem zawsze dziękować Jezusowi za Jego miłość, gdy zobaczę krzyż.

Pytania do opowiadania:

 • Dokąd wybrali się Marek i Kasia z rodzeństwem i babcią?
 • Na czym polega nabożeństwo „Drogi krzyżowej”?
 • Jakie wydarzenie zapamiętała Kasia?
 • Którą stację zapamiętał Marek?
 • O jakim wydarzeniu opowiedziała Ewelina?
 • O której stacji opowiedziała dzieciom babcia?
 • Co postanowił Marek?
 • Jakie stacje „Drogi krzyżowej” pamiętacie?

Nauka piosenki: 

JEZUS KOCHA CIEBIE DZIŚ

Jezus kocha ciebie dziś, czy o tym wiesz,

On na krzyżu zgładził śmierć, bo kocha cię.

Otwórz tylko serce swe i pozwól mu wejść,

Jezus kocha ciebie dziś, On kocha cię.

Jezus kocha ciebie dziś, On kocha cię.

https://www.youtube.com/watch?v=wrrwHAjhY-8

Rymowanka:

Za drogę krzyżową dziękujemy,

dla Ciebie, Jezu, żyć pragniemy.


Pliki do pobrania: