LISTOPAD Słoneczka

LISTOPAD 2021

Zagadnienia dydaktyczno – wychowawcze:

1.    Czy jesteś dużym, czy małym przedszkolakiem – bądź dumny z tego, że jesteś Polakiem!

  • wzbogacanie wiedzy dzieci na temat własnego kraju;
  • zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi oraz uświadomienie konieczności odnoszenia się do nich z szacunkiem;
  • stwarzanie warunków do nauki prostych wierszy i piosenek o tematyce patriotycznej;

2.     „Co się kryje w sercu na dnie? Maluch wszystkie uczucia odgadnie”.

  • rozwijanie kompetencji społecznych dzieci poprzez doskonalenie umiejętności rozróżniania i nazywania wybranych  stanów emocjonalnych;
  • stwarzanie okazji do wyrażania swoich uczuć werbalnie i pozawerbalnie;

3.    Miś pluszowy zawsze Cię wysłucha, o swoich kłopotach szepnij mu do ucha.

  • rozwijanie szacunku do zabawek własnych i innych osób;
  • stwarzanie okazji do swobodnego wypowiadania się na określony temat;

  

Piosenka

„Symbole Polski”

 

Błyszczy w słońcu flaga Polski –

tak, to właśnie ona!

I na wietrze już powiewa

wstęga biało-czerwona.

 

Ref. Tra la, tra la, tra la la la –

skoczna melodia do tańca nam gra.

 

Jak wygląda godło Polski,

wie duży i mały.

Dumnie strzeże swego kraju ten nasz Orzeł Biały.

Ref. Hopsa, hopsa, hopsa sa sa –

tańczymy wesoło dziś ty i ja.

 

Anna Edyk

„Tęsknota Zosi”

 

Zosia w przedszkolu płacze czasami,

A wtedy nie chce bawić się z nami.

Siedzi przy oknie smutna i sama

I ciągle pyta „A gdzie jest mama?”.

(…)

Kiedy dołączy Zosia do koła,

To buzia jej się robi wesoła.

Zosia się śmieje, tańczy walczyka,

A jej tęsknota natychmiast znika.

 

(źródło: Anna Edyk „od złości do radości. Wierszyki o uczuciach”.