ŚWIETUJĘ „DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH” – JA TEŻ CHCĘ BYĆ ŚWIĘTYM…

 

Ogólne cele katechetyczne

  • Poznanie postaci świętych;
  • Kształtowanie postawy modlitewnej i pamięci o bliskich zmarłych.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

– potrafi wymienić imiona poznanych świętych,

– umie podać cechy, jakimi charakteryzuje się święty,

– pragnie naśladować świętych,

– rozumie, że życie ludzkie nie kończy się wraz ze śmiercią,

– potrafi wyjaśnić swoimi słowami pojęcie „niebo”.

– pragnie modlić się za bliskich zmarłych.

 

Znalezione obrazy dla zapytania katecheza dla dzieci

PIOSENKA

„Taki mały, taki duży…”

 

Taki duży, taki mały, może świętym być... 
Taki gruby, taki chudy, może świętym być... 
Taki ja i taki ty może świętym być... 
Taki ja i taki ty może świętym być... 

Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, 
Kocha bliźniego, jak siebie samego... 
Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, 
Kocha bliźniego, jak siebie samego... 

Taki duży, taki mały . . . 

Kto się nawróci, ten się nie smuci: 
Każdy święty chodzi uśmiechnięty. 
Tylko nawrócona jest zadowolona: 
Każda święta chodzi uśmiechnięta... 

Taki duży, taki mały . . . 

Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje, 
Bo święta załoga kocha tylko Boga... 
Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje, 
Bo święta załoga kocha tylko Boga... 

 

 

DZIĘKUJĘ BOGU ZA ANIOŁA STRÓŻA

 

Ogólne cele katechetyczne

  • Odkrywanie prawdy o istnieniu świata niewidzialnego.
  • Kształtowanie postawy wdzięczności Bogu za świat widzialny i niewidzialny.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

– pamięta, że ma swojego anioła stróża,

– rozumie, że anioł stróż czuwa nad nim i pomaga w czynieniu dobra.

– potrafi wymienić niewidzialne dary otrzymane od Boga,

– potrafi samodzielnie odmówić modlitwę „Aniele Boży”.

 

Podobny obraz 

PIOSENKA:

„Gdy wszyscy święci”

 

Gdy wszyscy święci idą do nieba,

to święty Piotr na saksie rocka gra.

Małe aniołki stukają w stołki,

a Magdalena tańczy "cza cza cza".