Materiały do kształcenia zdalnego 27-30.04.2020 BIEDRONKI

Opublikowano: 2020-04-27 09:48, Numer artykułu: 25966

Grupa „Biedronki”

Materiały do kształcenia zdalnego na okres 27.04.2020 r. do 30.04.2020 r.

„Dbamy o Ziemię”

Cele ogólne:

-        rozumienie konieczności przestrzegania zasad ochrony przyrody i wyposażenie dzieci w podstawowe wiadomości z tego zakresu;

-        kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych i wyko­rzystania pojęcia recykling w praktyce;

-        wykorzystywanie surowców wtórnych do prac plastycz­no-technicznych;

-        podejmowanie improwizacji muzycznych z wykorzysta­niem wykonanych przez dzieci instrumentów perkusyjnych.

 

Poniedziałek 27.04.2020 r.

  1. Opowieść słowno – ruchowa „Nie śmieć w lesie”. (załącznik nr 1)
  2. Układanie historyjki obrazkowej w oparciu o film edukacyjny „Edka porady jak wykorzystać odpady?” Film edukacyjny

Wtorek 28.04.2020 r.

  1. Zabawa ruchowa na siedząco „Do śmietnika” do utworu „Le Basque” – aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss Muzyka
  2. Zabawa badawcza „Czysta i brudna woda”. (załącznik nr 2)

Środa 29.04.2020 r.

  1. Opowieść słowno – ruchowa „Nie śmieć w lesie”. (załącznik nr 1)
  2. Malowanie farbami „Świat w naszych rękach”. (załącznik nr 3)

Czwartek 30.04.2020 r.

  1. Zabawa rytmiczna do utworu „Le Basque” Przykład
  2. Quiz „Posegreguj śmieci”. Zadanie

Materiały wykorzystane do realizacji tematyki pochodzą m.in. z:

-          miesięcznika „Bliżej Przedszkola” nr 3.174 marzec 2016 oraz strony Facebookowej „Bliżej Nauczyciela Przedszkola – Przedszkolaka – Ciebie”

-          kanał YouTube,

-        ze szkolenia „Aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss”,

Dodatkowe materiały zostaną przesłane drogą mailową.