Materiały do kształcenia zdalnego 20-24.04.2020 SŁONECZKA

Opublikowano: 2020-04-17 08:30, Numer artykułu: 25038

Grupa IV „Słoneczka”

Materiały do kształcenia zdalnego na okres 20.04-24.04.2020

Tematyka: Wiosenne porządki

Cele:

- rozwijanie kompetencji językowych

- rozwijanie sprawności fizycznej

- wdrażanie do wykonywania pracy wg instrukcji

- kształtowanie umiejętności czytania sylab,

- stwarzanie dzieciom okazji do improwizacji ruchowej i muzycznej,

20.04.2020

1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ze ściereczkami (załącznik nr 1)

2. Oznaki wiosny – rozmowa kierowana przez rodzica. Wprowadzenie litery c,C. (załącznik nr 2)

21.04.2020

1. Nauka piosenki „Wiosna” (załącznik nr 3) + link: https://www.youtube.com/watch?v=EbYJaV6zFEc

2. Zabawa matematyczna „Kwiaty” (załącznik nr 4)

22.04.2020

1.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ze ściereczkami (załącznik nr 1)

2. „Mój ulubiony wiosenny kwiatek”- praca plastyczna

23.04.2020

1. Nauka wiersza „Robimy porządki” (załącznik nr 5)

2. Gra na instrumentach kuchennych do piosenki „Wiosna”

24.04.2020

1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych ze ściereczkami (załącznik nr 1)

2. „Wiosna”- kolorowanka z kodem (załącznik nr 6)