18. DOM JEZUSA W NAZARECIE

Opublikowano: 2020-05-28 12:01, Numer artykułu: 28118

DOM JEZUSA W NAZARECIE

Ogólne cele katechetyczne:

 • Poznanie prawdy o tym, że w Rodzinie Jezusa panowała miłość.
 • Kształtowanie postawy miłości w rodzinie na wzór Świętej Rodziny.

Cele szczegółowe Wiedza Dziecko:

 • pamięta, że Jezus chętnie pomagał w obowiązkach Maryi i św. Józefowi,
 • rozumie, że naśladując Jezusa, okazuje miłość rodzicom.

Umiejętności Dziecko:

 • umie podczas dramy wyrazić miłość panującą w rodzinie,
 • potrafi wraz z grupą rówieśników śpiewać piosenkę z gestami.

Postawy Dziecko:

 • wyraża wdzięczność za rodzinę,
 • chętnie naśladuje postawę Jezusa w rodzinie.

Powitanie dzieci i modlitwa: Dorosły serdecznie wita dzieci na katechezie i zachęca do odmówienia wspólnie modlitwy „Zdrowaś Maryjo”.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

Rozmowa na temat domu rodzinnego dziecka: Każde dziecko ma dom, w którym mieszka.

 • Jak wyglądają nasze domy?
 • Kto mieszka z nami w domu?
 • Czym zajmują się w domu rodzice?
 • Co najbardziej lubimy robić w domu?

Każdy chce, żeby w jego domu było wesoło i miło. Staramy się wszyscy żyć zgodnie i pomagać sobie nawzajem.

 

Opowiadanie: Posłuchajmy, jak Marek pomagał swoim rodzicom.

Marek pomaga rodzicom

Pewnego dnia tata zawołał mnie i powiedział: – Synku, proszę, przyjdź do mnie, chciałbym, żebyś mi pomógł. Szybko pobiegłem do drugiego pokoju i zobaczyłem tatę stojącego na krześle z wiertarką w dłoni. – Marku, proszę, podaj mi ten czerwony śrubokręt, który leży na podłodze – powiedział tata. – Proszę, tatusiu – podałem tacie śrubokręt. – Dziękuję, synku. Cieszę się, że mam takiego pomocnika – stwierdził tata. Przez kilka minut stałem w pokoju i przyglądałem się temu, co robił tata. W końcu pobiegłem do kuchni i powiedziałem dumnie do mamy: – Wiesz mamo, że pomogłem tacie wieszać obraz w pokoju. – To bardzo ładnie, że pomogłeś ojcu. Czy mógłbyś teraz pozbierać swoje zabawki ze stołu? Będziemy jedli kolację. – Dobrze mamusiu, już to robię – odpowiedziałem i szybko zabrałem się do sprzątania. Mama była ucieszona, że jestem taki grzeczny: – Ach, ty nasz mały pomocniku, potrafisz dawać nam tyle radości – powiedziała wesoło. Ja również byłem szczęśliwy, że sprawiłem rodzicom wiele radości.

 

Rozmowa na temat opowiadania:

 • W jaki sposób Marek pomógł tacie?
 • Jak Marek się czuł, pomagając tacie?
 • Jak mama nazwała Marka, gdy jej pomógł?
 • Dlaczego Marek pomagał swoim rodzicom?

Prezentacja Świętej Rodziny: Opowiemy dzisiaj o Świętej Rodzinie.

 • Z jakich osób składa się Rodzina Jezusa?
 • Dlaczego Rodzinę Jezusa nazywamy Świętą Rodziną?

Dorosły prezentuje ilustrację przedstawiającą Świętą Rodzinę i zaprasza dzieci do jej omówienia. Warto zaprezentować również ilustracje przedstawiające Rodzinę Jezusa w trakcie codziennych zajęć.

Maryja i św. Józef to Rodzina Jezusa. Dom Rodziny Jezusa znajdował się w małym mieście Nazaret. Św. Józef był stolarzem. Stolarz to człowiek, który wykonuje z drewna stoły, krzesła i inne przedmioty. Św. Józef bardzo ciężko pracował, aby jego Rodzina miała chleb, ubrania i inne potrzebne rzeczy. Maryja, Mama Jezusa, zajmowała się pracą w domu: gotowała, prała, sprzątała. W ten sposób troszczyła się o swoją Rodzinę. Jezus chętnie pomagał swoim najbliższym w codziennych obowiązkach.

 • W jaki sposób mały Jezus pomagał w domu?

Piosenka „Gdy Pan Jezus był malutki”: Dokładnie nie wiemy, jak przebiegało życie Rodziny Jezusa w Nazarecie, ale możemy sobie wyobrazić, że św. Józef uczył Jezusa o otaczającym świecie i pokazywał różne prace stolarskie, a Jego Mama uczyła Go codziennych prac w domu. Dorosły uczy dzieci piosenki o życiu małego Jezusa:

„Gdy Pan Jezus był malutki”

Gdy Pan Jezus był malutki nigdy nie próżnował.
Z Matką Bożą i Józefem pilnie wciąż pracował.
Tak piłował, tak heblował i wełenkę zwijał.
Nosił wodę, rąbał drzewo i gwoździe przybijał

KLIKNIJ TUTAJ- PIOSENKA

(zabawa ilustracyjna do piosenki w załączniku)

Pytania do piosenki:

 • W jaki sposób Jezus pomagał Mamie?
 • W czym Jezus pomagał św. Józefowi?

Zabawa drama „Udzielanie pomocy w rodzinie”: Dorosły i dzieci stają w kręgu. Dzieci kolejno podają propozycje, w jaki sposób pomagamy w domu. Gdyby nie miały pomysłów, dorosły może je podpowiedzieć, np.:

 • Dziecko pomaga mamie przy praniu.
 • Dziecko pomaga tacie przy naprawie sprzętu domowego.
 • Dziecko pomaga babci przy sprzątaniu.
 • Dziecko pomaga rodzeństwu przy nakrywaniu do stołu.

Każde dziecko, które podało propozycję pomocy w domu, pokazuje, w jaki sposób wykonać daną czynność. Pozostałe dzieci naśladują je.

Rymowanka:

Chyba o tym dzieci wiecie,

Jezus dom miał w Nazarecie.

 

 


Pliki do pobrania: