21. CHCĘ NAŚLADOWAĆ JEZUSA W MIŁOŚCI I DOBROCI

Opublikowano: 2020-06-16 09:20, Numer artykułu: 29365

CHCĘ NAŚLADOWAĆ JEZUSA W MIŁOŚCI I DOBROCI

Ogólne cele katechetyczne:

 • Uświadomienie prawdy, że Jezus kocha nas nawet wtedy, gdy o Nim zapominamy.
 • Kształtowanie postawy ucznia Jezusa, który naśladuje Mistrza w miłości i dobroci.

Cele szczegółowe Wiedza Dziecko:

 • potrafi opowiedzieć swoimi słowami życiorys siostry Małgorzaty,
 • pamięta, w którym miesiącu w szczególny sposób uwielbiamy Serce Jezusa.

Umiejętności Dziecko:

 • potrafi wybrać postanowienie
 • co robić, aby być bliżej Jezusa i kochać Go całym sercem,
 • potrafi zaśpiewać piosenkę „Sercem kocham Jezusa”.

Postawy Dziecko:

 • wyraża pragnienie naśladowania Jezusa w miłości i dobroci,
 • stara się chętnie pomagać swoim kolegom i koleżankom.

Przywitanie i modlitwa:

Dorosły wita dzieci i rozpoczyna katechezę modlitwą. Dorosły pokazuje dzieciom przygotowane z papieru serce lub rysuje je na tablicy. Następnie pyta:

 • Z czym kojarzy się serce?

Dorosły winien pokierować rozmowę tak, aby dzieci stwierdziły, że serce jest symbolem miłości. Dorosły rozwija rozmowę, zadając pytanie:

 • Kto kocha każdego z nas?

Dzieci na pewno powiedzą, że są kochane przez rodziców, rodzeństwo, dziadków. Jeśli żadne nie powie, że kocha je Jezus, to dorosły winien to podkreślić.

 

Opowiadanie: 

Prośba Jezusa

Ponad 300 lat temu żyła we Francji mała Małgosia. Od najmłodszych lat bardzo kochała Jezusa. Często z Nim rozmawiała. Podziwiała siostry zakonne, które spotykała. Widywała je modlące się w kościele i pomagające innym ludziom. Gdy miała 4 lata, obiecała należeć do Jezusa tak jak one. Gdy dorastała, miłość do Jezusa wypełniała całe jej serce. Tak jak obiecała, została siostrą zakonną. Najważniejszym wydarzeniem w jej życiu było spotkanie z Jezusem, podczas którego Jezus ukazał jej swoje Serce jaśniejące jak słońce. Mówił, że jest ono pełne miłości do wszystkich ludzi, nawet wtedy, gdy o Nim zapominają. Jezus prosił Małgorzatę, aby przez modlitwę i dobre czyny przypominała ludziom o przepełnionym miłością do nas Sercu Jezusa. Od tej chwili Małgosia jeszcze więcej się modliła, opiekowała się chorymi, obdarzała miłością wszystkich, którzy zwracali się do niej o pomoc. Starała się, aby jej serce było podobne do serca Jezusa.

 

Pytania do tekstu:

 • Jak miała na imię dziewczynka, która od najmłodszych lat kochała Jezusa?
 • Kim została Małgosia, gdy dorosła?
 • Kto był najważniejszy w życiu Małgosi?
 • Co robiła Małgosia, aby jej serce stało się podobne do Serca Jezusa?

Jezus stał się dla Małgosi najważniejszym nauczycielem, kochała Go i starała się naśladować Jego czyny. Małgosia pamiętała, że Jezus, kiedy żył na ziemi, nauczał, pocieszał strapionych, uzdrawiał chorych. Przeczytamy o tym w Piśmie Świętym, ale najpierw wyjaśnimy trudne słowa.

 

Wyjaśnienie pojęć:

 1. Galilea – to część Ziemi Świętej leżąca nad jeziorem. Kraj, w którym żył Jezus był bardzo suchy i pustynny, dlatego jezioro zwane Galilejskim było bardzo ważne. Łowiono w nim ryby, a nad brzegiem rosły piękne zielone drzewa i krzewy. Jezus często wędrował wokół jeziora ze swoimi uczniami, głosząc dobrą nowinę o Bogu, czyli Ewangelię.
 2. Syria – to kraj sąsiadujący z ziemią Jezusa, do którego także dotarła wiadomość o Jego wspaniałych czynach.
 3. Synagoga – to miejsce modlitwy.

Czytanie Pisma Świętego:

Posłuchajmy, co Jezus czynił podczas swojego życia na ziemi. Dorosły czyta z Pisma Świętego Mt 4,23-24:

„I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, (...) a On ich uzdrawiał”.

 

Pytania do tekstu biblijnego:

 • Co Jezus robił, wędrując po ziemi? (nauczał, głosił Ewangelię, leczył, pomagał)
 • O czym nauczał Jezus?
 • Jak zachowywali się ludzie słuchający Jezusa?
 • Co Jezus czynił, gdy przynoszono do Niego chorych i cierpiących?
 • Jakie choroby leczył Jezus?

Jezus prosił siostrę Małgorzatę, aby naśladowała Jego dobroć i miłość do ludzi. Jezus prosi o to również każdego z nas. Chce, abyśmy stawali się coraz lepsi, i pragnie nam w tym pomóc. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy naśladować Jezusa.

 

Nabożeństwo czerwcowe- Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa:

Dorosły pokazuje dzieciom obraz przedstawiający Najświętsze Serce Pana Jezusa (załącznik) i mówi:

 

 

Serce Jezusa, w którym mieści się tyle miłości i dobroci, uwielbiane jest przez nas zawsze, ale szczególnie w czerwcu. W świątyniach odprawiane jest wtedy nabożeństwo, podczas którego modlimy się Litanią do Najświętszego Serca Jezusa. Pomódlmy się fragmentem tej modlitwy, powtarzając: „Zmiłuj się nad nami”. Prosimy tymi słowami Jezusa, aby wybaczył nam to, że nie zawsze chcemy Go naśladować.

 

Dorosły: Serce Jezusa dobroci i miłości pełne.

Dz.: Zmiłuj się nad nami.

D: Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia.

Dz.: Zmiłuj się nad nami.

D: Serce Jezusa włócznią przebite.

Dz.: Zmiłuj się nad nami.

D: Serce Jezusa źródło wszelkiej pociechy.

Dz.: Zmiłuj się nad nami.

 

 

Dzieci dopowiadają: „Zmiłuj się nad nami”.

Dorosły wyjaśnia dzieciom znaczenie poszczególnych wezwań litanii.

 

Wybór postanowienia:

Dorosły zwraca się do dzieci: My również podobnie jak siostra Małgorzata możemy odpowiedzieć na prośbę Jezusa, by kochać Go i stawać się coraz lepszymi. W tym celu podejmijmy jedno postanowienie. Przykłady postanowień:

 • Będę się więcej modlił.
 • Będę unikał kłótni.
 • Będę sprzątał swój pokój.
 • Nie będę używał brzydkich słów.

Rymowanka: 

Jezu, bardzo Cię prosimy,

pomóż zmieniać nasze czyny.

 

 


Pliki do pobrania: