Katecheza Luty

Opublikowano: 2022-01-19 10:33, Numer artykułu: 9855

Luty

Uczniowie Jezusa

Ogólne cele katechetyczne

- Poznanie prawdy, że Jezus nadal szuka i powołuje swoich uczniów.

- Kształtowanie postawy ucznia Jezusa.

Cele szczegółowe

Dziecko:

– umie opowiedzieć swoimi słowami historię biblijną o powołaniu uczniów.

– potrafi wyjaśnić, w jaki sposób zachowuje się uczeń Jezusa,

– stara się być uczniem Jezusa we wszystkich sytuacjach codziennego życia.

 

Piosenka

„Sercem kocham Jezusa”

 

Sercem kocham Jezusa,

sercem kocham Jezusa.

Zawsze będę Go kochał.

On pierwszy ukochał mnie.

Dzieci śpiewają zwrotki na przemian z K. lub dziewczynki na przemian z chłopcami.

K.: Czy dzieci kochają Jezusa?

Dz.: Tak, kochamy Jezusa.

K.: Dlaczego kochacie Jezusa?

Dz.: On pierwszy ukochał nas.

K.: Czy chłopcy kochają...

K.: Czy dziewczynki kochają...

 

 

Praca Jezusa

Ogólne cele katechetyczne

- Poznanie zajęć, które wykonywał Jezus.

- Wychowanie do szacunku wobec pracy własnej i innych.

Cele szczegółowe

Dziecko:

– potrafi wymienić prace wykonywane przez Jezusa,

– umie wytłumaczyć dlaczego szanujemy pracę człowieka,

– wyraża postawę szacunku wobec pracy własnej i innych.

 

Piosenka

„Gdy Pan Jezus był malutki”

Gdy Pan Jezus był malutki nigdy nie próżnował.

To z Maryją, to z Józefem wciąż pilnie pracował.

To piłował, to heblował, to wełenkę zwijał.

Nosił wodę, rąbał drewno i gwoździe przybijał.