ZAGANIENIA NA WRZESIEŃ KATECHEZA

Opublikowano: 2021-09-07 15:46, Numer artykułu: 4777

SPOTYKAMY SIĘ Z DOBRYM BOGIEM – Bóg stworzył świat:

 

Ogólne cele katechetyczne:

- Formowanie postawy podziwu i dziękczynienia za cały stworzony świat;

- Poznanie prawdy, że Bóg jest blisko każdego człowieka;

- Kształtowanie postawy radości i wdzięczności Bogu za Jego obecność;

- Dążenie do budowania miłej atmosfery w grupie.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

– wymienia dary Boże w przyrodzie,

– potrafi podać swoje przykłady darów Boga,

– wyraża postawę wdzięczności Bogu za dar przyrody,

– śpiewa piosenki chwalące Boga,

- samodzielnie odmawia modlitwę.

  

W  RODZINIE OBDARZAMY SIĘ MIŁOŚCIĄ

 

Ogólne cele katechetyczne

- Poznanie prawdy, że rodzina jest wspólnotą miłości;

- Doskonalenie umiejętności okazywania gestów miłości w rodzinie;

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

– umie powiedzieć, kto wchodzi w skład jego rodziny i rodzin głównych bohaterów,

– potrafi wyjaśnić pojęcie „gesty miłości”,

– potrafi okazywać miłość poprzez proste gesty,

– modli się za członków swojej rodziny.

 

 Znalezione obrazy dla zapytania stworzenie świata dla dzieci

PIOSENKA

„Bóg kocha mnie”

Bóg kocha mnie,
takiego jakim jestem.
Raduje się, każdym moim gestem,
Alleluja – Boża radość mnie rozpiera uuuu…