ROZKŁAD DNIA

Opublikowano: 2018-09-20 19:37, Numer artykułu: 4691

Ramowy rozkład dnia:

 

       6:00 – 8:15 

 • schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne w sali, służące realizacji twórczych pomysłów dzieci,
 • zabawy indywidualne – wspomaganie i koordynowanie rozwoju dziecka,
 • zabawy grupowe lub indywidualne, tematycznie, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, gry stolikowe.

      8:15 - 8:30   

 • zabawy integrujące grupę, rozmowy z dziećmi,
 • zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela: ruchowe, ze śpiewem, przy muzyce, ćwiczenia poranne, obserwacje przyrodnicze.
 • Czynności higieniczne

      8:30 – 9:00 

 • śniadanie

      9:00 – (9:40) – 10:00

 • zajęcia dydaktyczne pod kierunkiem nauczyciela.

     (9:40) 10:00 – 10:45

 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym pod kierunkiem nauczyciela z wykorzystaniem sprzętu terenowego, spacery, religia

      10:45 – 11:00

 • czynności higieniczno – porządkowe.

      11:00 – 11:20

 •  II śniadanie

11:25 – 13:00

 • Relaksacja na leżakach dla dzieci 3 letnich, dzieci starsze – zabawy dydaktyczne, badawcze, wspomagające rozwój dziecka, religia.

      13:00 – 13:20

 • czynności higieniczno – porządkowe. 

      13:20 – 13:50

 • obiad.

       13:50 – 17:00 

 • bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne – dzieci starsze, zabawy tematyczne według zainteresowań dzieci,
 • słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek,
 • dowolne zabawy według zainteresowań dzieci.
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 • indywidualne wspomaganie i koordynowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym,
 • zabawy dydaktyczne pod kierunkiem nauczyciela, utrwalenie wierszy i piosenek,
 • zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
 • prace porządkowe i organizacyjne, podsumowanie dnia.