KATECHEZA KWIECIEŃ

Opublikowano: 2022-03-31 14:52, Numer artykułu: 12312

NIEDZIELA PALMOWA – JEZUS MOIM KRÓLEM

Ogólne cele katechetyczne

- Poznanie prawdy, że Jezus jest Królem. 

- Kształtowanie postawy radości i uwielbienia Jezusa – Króla.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

– potrafi opowiedzieć historię radosnego powitania Jezusa przez mieszkańców Jerozolimy,

– potrafi wyjaśnić swoimi słowami pojęcia: „Niedziela Palmowa” i „Hosanna”.

– prezentuje postawę radosnego uwielbienia Jezusa – Króla.

 

Jesteś Królem

Jesteś Królem, Jesteś Królem,

Królem jest Bóg ,

Jesteś Królem, Jesteś Królem,

Królem jest Bóg.

Podnieśmy wszyscy nasze sera,

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,

Stawajmy przed obliczem Boga,

Wielbiąc Go.

 

DROGA KRZYŻOWA PANA JEZUSA

Ogólne cele katechetyczne

– Poznanie męki Pana Jezusa jako dowodu szczególnego poświęcenia się dla ludzi.

Cele szczegółowe

Dziecko:

–rozumie, że męka Pana Jezusa to znak szczególnej miłości do ludzi;

– okazuje szacunek wobec krzyża;

–pamięta, że Pan Jezus został ukrzyżowany w Wielki Piątek;

–potrafi wyrazić wdzięczność Bogu za dar zbawienia.