Program wychowania przedszkolengo

Opublikowano: 2021-10-06 20:16, Numer artykułu: 44259
Decyzją Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 80 "Królestwo Maciusia" w Bydgoszczy w roku szkolnym 2021/2022 realizujemy program wychowania przedszkolnego "Kocham Przedszkole".
 
Program Kocham przedszkole został przygotowany z myślą o dziecku. Podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe. Opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program opracowano tak, by ze szczególną starannością uwzględniał wszystkie cele wychowania przedszkolnego wskazane w Podstawie programowej. Publikacja czytelnie wytycza nauczycielowi kierunek działań umożliwiający wspomaganie rozwoju dziecka.

W programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe. Ich układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystyczny dla danego wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości. Dzięki takiemu ujęciu widać jak przyrastają wiedza i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.

 

Poniżej prezentujemy Państwu treści programu wychowania przedszkolnego "Kocham Przedszkole"

 

 Źródło: https://sklep.wsip.pl/produkty/kocham-przedszkole-program-wychowania-przedszkolnego-181493/