Styczeń Żabki

Opublikowano: 2022-01-03 11:30, Numer artykułu: 9096

STYCZEŃ

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

1. „W karnawale z babcią i dziadkiem bawię się wspaniale!”

  • uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami.
  • rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się i wspólnej zabawy;
  • stymulowanie rozwoju mowy dzieci
  • ćwiczenie pamięci – nauka wierszy, piosenek i tańców
  • przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

2. „W ferie zimowe o bezpieczeństwie pamiętamy i o różnych sportach zimowych rozmawiamy ”

  • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez aktywny udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych, uświadamianie dzieciom, że ruch to zdrowie
  • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;
  • określanie cech śniegu i lodu, próby wyciągania wniosków z zaobserwowanych zdarzeń
  • zapoznanie z różnymi sportami zimowymi

PIOSENKA DLA BABCI I DZIADKA

 

1. W świecie zwyczajnych ludzkich spraw,

Każdy gdzieś pędzi, każdy gna.

Tam niezwykłą wartość w sobie ma,

Babcia z dziadkiem, a ja kocham ich co dnia.

 

Ref. Powiedz Babciu, powiedz Dziadku, powiedz mi.

Kto za Wami tęskni i kto o Was śni?

Zaraz weekend, szkoła kończy się, ja wiem,

Jeszcze chwila i znów zobaczymy się.

 

2. Powiedz Babciu czy ktoś bardziej kocha Cię?

Boś Ty jest dobrocią samą w sobie mi.

Że mi dałaś mamę, tatę w końcu ja,

Zaistaniałam/em na tym świecie żeby trwać.

 

Ref. Powiedz Babciu, powiedz Dziadku, powiedz mi.

Kto za Wami tęskni i kto o Was śni?

Zaraz weekend, szkoła kończy się, ja wiem,

Jeszcze chwila i znów zobaczymy się.

 

3. Powiedz Dziadku kto bardziej kocha Cię?

Za ten czas, w którym z nami jesteś Ty.

I niech trwa ta chila bo dziś wiem,

Że zastąpić Ciebie nikim nie da się.

 

Ref. Powiedz Babciu, powiedz Dziadku, powiedz mi.

Kto za Wami tęskni i kto o Was śni?

Zaraz weekend, szkoła kończy się, ja wiem,

Jeszcze chwila i znów zobaczymy się.