Materiały do kształcenia zdalnego 18-19.05.2020 WIEWIÓRKI

Opublikowano: 2020-05-18 08:01, Numer artykułu: 27416

Materiały do kształcenia zdalnego na okres

18-19.05.2020r

5-6 latki

Realizowana tematyka: Mama, tata i ich zawody

Cele ogólne:

- wdrażanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, pomocy przy różnych pracach domowych;

- stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów (w tym zawodów rodziców) i wskazywania na społeczną użyteczność pracy ludzkiej;

- zapoznanie dzieci z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu;

 

18.05.2020r

1. Zajęcia gimnastyczne – ćwiczenia z piłką.

Cele:

- dziecko będzie maszerować, biegać w miejscu z zachowaniem prawidłowej postawy,

- prawidłowo wykona przysiady,

- będzie wykonywało ćwiczenia z przyrządem (piłką),

- samodzielnie stworzy tor przeszkód;

 

Zachęcamy dzieci do wykonania ćwiczeń gimnastycznych z piłką. Aby włączyć film z ćwiczeniami KLIKNIJ TUTAJ

Pamiętajmy – ruch to zdrowie!

 

2.  Rozmowa kierowana przy ilustracjach  nt. „Kim będę, gdy dorosnę” na podstawie wiersza D. Wawiłow „A jak będę dorosła”

Cele:

- dziecko wysłucha wiersza czytanego przez rodzica,

- odpowie na pytania dotyczące tekstu,

- wymieni zawody występujące w wierszu i wskaże je na ilustracjach,

- powie, kim chciałoby zostać w przyszłości i uzasadni swoją odpowiedz,

- wie, jakim zawodem trudnią się jego rodzice,

- nazwie zawody pokazane na ilustracjach, dokona analizy głoskowej wybranych nazw zawodów;

- dopasuje podpisy do odpowiednich ilustracji,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem;

Rodzic czyta dziecku wiersz D. Wawiłow „A jak będę dorosła” (załącznik wiersz). Następnie zadaje dziecku pytania do wiersza, np.:

- Kim dziecko chciało zostać w przyszłości w wierszu?

- Co chciało robić jako lekarz/pirat?

- Gdzie pojedzie, gdy znużą już je podróże?

Następnie rodzic pokazuje dziecku ilustracje przedstawiające zawody (załączniki 1-8). Dziecko nazywa zawody widoczne na ilustracjach, wyodrębnia pierwszą i ostatnia głoskę w danym słowie lub dokonuje analizy głoskowej całego wyrazu.

W załączniku „PODPISY” znajdują się nazwy niektórych zawodów – dziecko próbuje samodzielnie odczytać wyrazy i dopasować do odpowiedniej ilustracji.

Na zakończenie zadajmy dziecku pytanie kim chciałoby zostać w przyszłości i dlaczego.

 

19.05.2020r

1. Zabawa rytmiczna przy utworze „Polka Straussa” (melodia: „Tritsch-Tratsch-Polka Johann Strauss)

Cele:

- uwrażliwianie dziecka na słuchanie muzyki klasycznej,

- rozwijanie poczucia rytmu u dziecka;

Do zabawy będzie potrzebny parasol oraz dwie pałeczki – drewniane, metalowe, w zależności jakie mamy w domu. Można wykorzystać kredki.

Na początek posłuchajmy wspólnie z dzieckiem oryginalnej wersji utworu Tritsch-Tratsch-Polka. Aby posłuchać KLIKNIJ TUTAJ. Porozmawiajmy z dzieckiem na temat utworu, jego nastroju oraz tempa.

Teraz przechodzimy do zabawy rytmicznej. Zadaniem dziecka będzie rytmiczne uderzanie pałeczkami w parasol, tak jak na filmie, który znajduje się TUTAJ.

Życzymy udanej zabawy!

 

2. Zabawa matematyczna „Zawody i ich atrybuty” – klasyfikowanie oraz doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 10 oraz dodawania i odejmowania w zakresie 20 (dla chętnych)

Cele:

- dziecko nazwie zawody oraz przedmioty widoczne na ilustracjach,

- połączy w pary zawód z odpowiednim atrybutem,

- rozwiąże działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, poda prawidłowy wynik,

 

Zadaniem dziecka jest nazwanie zawodów oraz ich atrybutów oraz połączenie w pracy pasujących do siebie (załączniki dopasuj).

Następnie zadanie rozwijające umiejętność przeliczanie w zakresie 10 (karta pracy nr 1). Dziecko uzupełnia brakujące kropki domina, tak, by ich ilość była równa liczbie podanej obok.

Zadanie dla chętnych: dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 (karta pracy nr 2).