Katecheza Grudzień

Opublikowano: 2022-12-20 06:56, Numer artykułu: 7776

„JEZUS NAJWIĘKSZYM DAREM OJCA - PRZYGOTOWUJĘ SIĘ NA SPOTKANIE Z JEZUSEM”

Ogólne cele katechetyczne:

  • Kształtowanie postawy oczekiwania na przyjście Jezusa.
  • Poznanie faktów związanych z narodzinami Jezusa.

Cele szczegółowe

Dziecko:

  • potrafi wyjaśnić pojęcia: „Adwent”, „roraty”,
  • pamięta, że Adwent jest przygotowaniem na przyjście Jezusa.

 

PIOSENKA

„Wołek i Osiołek”

Wołek, wołek, wołek i osiołek.

Dzieciątko w żłóbeczku, a w stajence mróz.

Kto stworzył świat cały? Tylko jeden Bóg! /x2

Trzech królów magów,

czterech ewangelistów,

pięć przykazań kościelnych,

sześć stągwi kamiennych,

siedem sakramentów,

osiem błogosławieństw,

dziewięć chórów anielskich

dziesięć przykazań Bożych

jedenastu Filistynów,

dwunastu Apostołów.

 

PRZEŻYWAMY RADOŚĆ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

 

Ogólne cele katechetyczne:

  • Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa,
  • Przygotowanie dziecka do przeżycia świąt Bożego Narodzenia w rodzinie.

Cele szczegółowe

Dziecko:

  • potrafi wyrazić wdzięczność za narodzenie Jezusa modlitwą spontaniczną,
  • śpiewa kolędę „Dzisiaj w Betlejem”,
  • wyjaśnia pojęcia: „Wigilia”, „opłatek”, „kolęda”,
  • pamięta, że podczas wieczerzy wigilijnej dzielimy się opłatkiem, składamy życzenia i czytamy fragment Pisma Świętego.

 

KOLĘDA

„Dzisiaj w Betlejem”

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta
porodziła Syna.

Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi.
Anieli grają,
króle witają.
Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna
dzieciątko piastuje.
I Józef święty i Józef święty,
On Ją pielęgnuje.

Chrystus się rodzi,
nas oswobodzi.
Anieli grają,
króle witają.
Pasterze śpiewają,
bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.