9. ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS MÓWI DO MNIE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

Opublikowano: 2020-04-21 12:01, Numer artykułu: 25475

ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS MÓWI DO MNIE PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ

Ogólne cele katechetyczne:

  • Poznanie prawdy, że Jezus mówi do nas w liturgii słowa.
  • Kształtowanie postawy wdzięczności Jezusowi za Jego słowo.

Cele szczegółowe Wiedza Dziecko:

  • pamięta, że podczas Mszy Świętej mówi do nas Jezus,
  • potrafi wyjaśnić pojęcia „Ewangelia” i „liturgia słowa”.

Umiejętności Dziecko:

  • stara się uważnie słuchać słów Jezusa podczas Mszy Świętej,
  • umie zaśpiewać piosenkę z gestami.

Postawy Dziecko:

  • przyjmuje postawę wiary w obecność Jezusa w Jego słowie.

Wprowadzenie w temat:

Na dzisiejszym spotkaniu będziemy uczyć się słuchać. Dorosły zadaje dzieciom pytania wprowadzające w temat: – Co można usłyszeć będąc latem na łące? – A co słychać na spacerze w lesie? – Czyj głos usłyszeliście dziś po przebudzeniu? Za chwilę pobawimy się w uważne słuchanie.

Zabawa „Nie widzę a słyszę”

WARIANT I:

Celem zabawy jest doprowadzenie do wniosku, że aby usłyszeć czyjś głos, niekoniecznie trzeba tego kogoś widzieć. Dorosły odtwarza nagrane dźwięki i głosy, np.: – śpiew ptaka – szum wody – szczekanie psa – głos mamy wołającej dziecko na obiad – odgłosy śpiącej osoby. Po każdym kolejnym odgłosie dorosły zadaje dzieciom pytanie: „Co słyszeliście?”. Dorosły może też w naturalny sposób naśladować wymienione odgłosy.

WARIANT II:

Dorosły chowa się za parawanem lub zasłoną i wymawia kolejno imiona dzieci. Dziecko po usłyszeniu swojego imienia wstaje i odpowiada: „Oto słucham”. Podczas zabawy dorosły zwraca uwagę na ciszę i spokojne zachowanie. Po wymienieniu wszystkich imion dzieci dorosły może za parawanem użyć pewnych przedmiotów wydających dźwięki, a dzieci zgadują, co robi dorosły, np.: – odgłosy tamburyna – zgniatana lub rozrywana kartka papieru – uderzanie w szklankę łyżeczką – odgłos budzika – sypanie płatków kukurydzianych na pusty talerz. Jeśli dzieci nie boją się zamknąć oczu, można przeprowadzić to samo ćwiczenie, prosząc je o zamknięcie oczu i wsłuchiwanie się w tworzone dźwięki.

 

Wyjaśnienie pojęć liturgia słowa i Ewangelia:

Dorosły pokazuje dzieciom ilustrację przedstawiającą kapłana czytającego Pismo Święte podczas Mszy Świętej. (załącznik) – Kogo widzimy na tej ilustracji? – Co robi ksiądz? – Co to za księga, którą ksiądz odczytuje podczas Mszy Świętej? Dorosły uzupełnia odpowiedzi dzieci. Podczas Mszy Świętej, po radosnym śpiewie „Alleluja”, ksiądz bierze do rąk księgę Pisma Świętego. Następnie wszyscy ludzie wstają, żeby uważnie słuchać. Ksiądz oznajmia, że będą to „słowa Ewangelii”. Ewangelia to księga, w której spisane są wydarzenia z życia Jezusa. Ewangelia to trudne słowo, które pochodzi z języka greckiego i oznacza dobrą nowinę. Gdy w czasie Mszy Świętej ksiądz czyta Ewangelię, słyszymy wtedy samego Jezusa, chociaż Go nie widzimy. Słyszymy dobrą nowinę o Jego życiu. Dziś słuchaliśmy odgłosów z taśmy lub zza parawanu i odgadywaliśmy, kto je wydaje. Nie widzieliśmy osoby, ale mogliśmy rozpoznać jej głos. Podobnie na Mszy Świętej – nie widzimy zmartwychwstałego Jezusa, a jednak możemy naprawdę usłyszeć, co On mówi. Wiara i zaufanie Jezusowi pomagają nam usłyszeć Jego głos. Na Mszy Świętej widzimy tylko księgę i księdza, który czyta lub wyjaśnia słowa Pisma Świętego, ale wiemy, że przez niego mówi do nas sam Jezus. Pierwszą część Mszy Świętej, w której czytamy słowo Boże, nazywamy liturgią słowa. Dorosły zadaje pytania, aby pogłębić w dzieciach wiarę w obecność Jezusa w słowie Bożym: – Czyje słowa zapisane są w Ewangelii? – Kto do nas mówi, gdy ksiądz czyta Ewangelię? – Kogo widzimy, gdy Jezus do nas mówi?

Czytanie Pisma Świętego:

Dorosły zaprasza ponownie dzieci do kącika modlitwy, gdzie powinna leżeć w widocznym miejscu księga Pisma Świętego. Jeśli chce podkreślić uroczysty charakter czytania Pisma Świętego, może zapalić dwie świece i poprosić dwójkę dzieci, aby stanęły obok niego. Dorosły otwiera uroczyście księgę Pisma Świętego, całuje ją i czyta

(Mk 4,1-2.9): „Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej /pozostając/ na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach (…) I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.

Rozmowa na temat przeczytanego słowa Bożego:

  • Gdzie Jezus nauczał ludzi?
  • W jaki sposób Jezus mówił do słuchających Go ludzi?
  • Do czego zachęca nas Jezus w przeczytanym fragmencie Ewangelii?

Kiedy kogoś kochamy, to lubimy być blisko niego, rozmawiać z nim i słuchać, co ciekawego ma nam do powiedzenia. Lubimy słuchać, kiedy nasi rodzice, nauczyciele, przyjaciele mówią nam coś miłego, kiedy mówią do nas słowa miłości. Dobry Jezus, nasz najlepszy Przyjaciel i Nauczyciel, mówi do nas słowa miłości podczas każdej Mszy Świętej i zachęca do uważnego słuchania. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy w niedzielę na Mszy Świętej.

Nauka piosenki „Nie ma Go tu, wstał!”

https://www.youtube.com/watch?v=l6djoOEjwNY

lub załącznik MP3

Rymowanka:

Kiedy w kościele się zbieramy,

to Jezusa słów słuchamy.