MARZEC ŻABKI

Opublikowano: 2022-02-28 14:45, Numer artykułu: 10846

MARZEC 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

1. „My przedszkolaki w kosmos się wybieramy i o planetach różnych rozmawiamy” (28.02.22r-04.03.22r)

 • Dostarczanie wiadomości na temat obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, w tym budowy Układu Słonecznego,
 • Dostarczanie wiadomości na temat gwiazd, gwiazdozbiorów i znaków zodiaku,
 • Poznawanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego,
 • Poszerzenie wiedzy na temat Księżyca.  

2. „Pierwsze oznaki wiosny już mamy i bardzo chętnie je odkrywamy!” (07.03.22r – 11.03.22r)

 • Rozbudzanie zainteresowań związanych ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku,
 • Utrwalenie nazw pór roku,
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych.

3. „Jak pierwiosnek wiosny szukał” z wykorzystaniem metody storyline (14.03.22r – 18.03.22r)

 • Rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów kwiatów i ptaków.
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia
 • Współpraca w grupie/zespole podczas rozwiązywania problemów.

4. „Z czego to jest zrobione? - o różnych przedmiotach rozmawiamy i swoją ciekawość zaspokajamy” (21.03.22r – 25.03.22r)

 • Wyrabianie nawyku poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania
 • Zaspokajanie dziecięcej ciekawości poprzez poznawanie poszczególnych etapów np. pieczenia chleba, lepienia z gliny naczyń itp.
 • Rozwijanie logicznego myślenia

5. „Gdzie puka sztuka?” realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. „Zabawy ze sztuką” (28.03.22r – 01.04.22r)

 • Zainteresowanie szeroko pojętą sztuką
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami muzeów
 • Rozwijanie ekspresji artystycznej
 • Utrwalanie zasad kulturalnego zachowania się w miejscach związanych ze sztuką: filharmonii, operze, muzeum, teatrze 

 

Dodatkowo organizowane dni:

 

08.03.2022r – Dzień Kobiet

 

11.03.2022r – Dzień Matematyki

 

21.03.2022r – Pierwszy Dzień Wiosny

 

22.03.2022r – Światowy Dzień Wody

 

28.03.2022r - Międzynarodowy Dzień Teatru

 

„Przedwiośnie”

 

M. Terlikowska

 

 

 

Szczerniały dachy i pola.
Na drodze - błoto do kolan.
Gołębie gruchają dziś głośniej:
Przedwiośnie! Przedwiośnie!
I wróble ćwierkają inaczej.
I wrona inaczej dziś kracze.
I bałwan się skurczył od rana,
że... prawie już nie ma bałwana!
Nos tylko mu sterczy żałośnie...
Przedwiośnie! Przedwiośnie!  Przedwiośnie!
Przebiega kot przez podwórze.
Ostrożnie omija kałuże:
-Brrr! Wszędzie woda i woda.
To nie dla kota pogoda!
Jest mokro. Jest szaro. Nieznośnie.
Przedwiośnie...
Wiadomo, przedwiośnie!
A wiosna, gdzież się podziewa?
Za jakie skryła je drzewa?
W leszczynach się chowa czy klonach,
słoneczna, promienna, zielona?
Na razie są tylko bazie.
I kotki na wierzbie - na razie...
A potem już może za tydzień,
na stałe się wiosna rozgości.
Widzicie? Już idzie! Już idzie,
bo pąki pękają z radości.