Informację dla rodziców

Opublikowano: 2020-09-22 20:56, Numer artykułu: 31216

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 5-LETNICH.

 

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (art. 35 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). Jednak na podstawie art. 36 ust. 1 - na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. W przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców złożony nie później niż

do 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 

Wychowawczynie gr. 8.