7. RADUJĘ SIĘ ZMARTWYCHWSTANIEM JEZUSA

Opublikowano: 2020-04-14 09:43, Numer artykułu: 24821

RADUJĘ SIĘ ZMARTWYCHWSTANIEM JEZUSA

Ogólne cele katechetyczne:

 • Poznanie prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa.
 • Kształtowanie postawy radości ze zmartwychwstania Jezusa.

Cele szczegółowe Wiedza Dziecko:

 • potrafi wyjaśnić słowo „Alleluja”,
 • potrafi swoimi słowami opowiedzieć o zmartwychwstaniu Jezusa.

Umiejętności Dziecko:

 • umie zaśpiewać piosenkę z gestami.

Postawy Dziecko:

 • wyraża postawę radości poprzez śpiew, inscenizację i zabawę,
 • wyraża pragnienie spotkania się z Jezusem zmartwychwstałym na Mszy Świętej.

Wyjaśnienie pojęcia zmartwychwstanie:

Na naszym ostatnim spotkaniu mówiliśmy o tym, że dobry Jezus spoczywa w grobie. Ale Jezus nie został w grobie na zawsze. Po trzech dniach powstał z niego, to znaczy wyszedł z grobu żywy i nigdy już nie umrze. Będzie żył na wieki, czyli zawsze. Jezus jest znowu pośród nas, ponieważ bardzo nas kocha.

Opowiadanie:

My też kochamy dobrego Jezusa i dlatego świętujemy to ważne wydarzenie, jakim było Jego zmartwychwstanie. Posłuchajmy, jak ten dzień rozpoczęła rodzina Marka.

 

Radosny dzień

Kiedy wróciliśmy z kościoła z poświęconymi pokarmami w koszykach, mama powiedziała do Eweliny: – W dzień zmartwychwstania Jezusa, w kościele jest specjalna Msza Święta bardzo wcześnie rano. Jesteś już duża i możesz pójść razem ze mną i tatą. To będzie twój wysiłek dla dobrego Boga. – A ja, czy też mogę pójść? – zapytałem niepewnie mamę. – O tej godzinie będziesz jeszcze spał – odpowiedziała mama. – Mamo, proszę. Na pewno się obudzę, wstanę razem z wami – poprosiłem mamę, a ona się zgodziła. Rano kleiły mi się oczy, ale wstałem od razu, bez marudzenia. Mama pomogła mi się ubrać i razem z rodzicami i Eweliną wyszliśmy z domu. Mimo tak wczesnej pory ulice wcale nie były puste. Szło nimi mnóstwo ludzi i wszyscy podążali w stronę kościoła. – Spójrz mamo, tam idzie Kasia z rodziną – ucieszyłem się. – Rzeczywiście – uśmiechnęła się mama – ona też musiała wcześnie wstać. W kościele było dużo ludzi. Na szczęście ja, Ewelina i Kasia staliśmy blisko ołtarza i wszystko widzieliśmy. Piotrek stał jeszcze bliżej, bo on jest ministrantem. Stał obok księdza i dzwonił dzwonkami. Bardzo mi się to podobało i trochę mu zazdrościłem, ale przecież ja też niedługo będę mógł zostać ministrantem. Potem zadzwoniły dzwony na wieży kościelnej, głośno zagrały organy i wszyscy śpiewaliśmy radosną pieśń. W pewnym momencie wyszliśmy na zewnątrz i obeszliśmy kościół trzy razy, cały czas śpiewając, a kiedy wróciliśmy do kościoła odbyła się uroczysta Msza Święta. Gdy wracaliśmy do domu, zapytałem tatę: – Tato, dlaczego dzisiaj w kościele było tak radośnie? – Dobry Jezus zmartwychwstał. To wielkie i niezwykłe wydarzenie, dlatego dziś w kościele biły dzwony i wesoło śpiewaliśmy. To jest wyrazem naszej radości. Cieszymy się i dlatego obchodzimy to święto w tak uroczysty sposób.

Pytania do opowiadania:

 • Dokąd poszedł Marek ze swoją rodziną?
 • Co najbardziej podobało się Markowi w kościele?
 • O co zapytał tatę w drodze do domu?
 • Co odpowiedział tata?

Czytanie Pisma Świętego: 

Ludzie bardzo uroczyście obchodzą dzień zmartwychwstania Jezusa. Posłuchajmy, kto jako pierwszy dowiedział się o tym radosnym wydarzeniu. Dorosły czyta z Pisma Świętego (Mt 28,1-10): „(...)o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczycie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych» (…). Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą»”.

Pytania do tekstu biblijnego:

 • Kto pierwszy przybył rano do grobu Jezusa?
 • Kogo spotkały kobiety?
 • Co powiedział im anioł?
 • Do kogo niewiasty poszły z radosną nowiną o zmartwychwstaniu?
 • Kogo spotkały po drodze?
 • W jaki sposób przywitały Jezusa?
 • Co powiedział im zmartwychwstały Jezus?

Nauka piosenki z gestami: 

Wszyscy ludzie, którzy wierzą w Jezusa i kochają Go, cieszą się z Jego zmartwychwstania. My również cieszymy się, że Jezus powstał z martwych, dlatego dajemy temu wyraz w piosence.

 „Bóg nie umarł”

Bóg nie umarł, Jezus żyje

(dzieci najpierw kiwają palcem, a następnie wskazują nim w górę)

Daj mu ręce swe, (dzieci klaszczą w dłonie)

Daj mu nogi swe,(dzieci tupią nogami)

Daj mu serce swe (dzieci uderzają lekko pięścią w swoje serce, naśladując jego bicie)

On zawsze z nami jest.(dzieci radośnie podskakują)

https://www.youtube.com/watch?v=9j8hknQ2DZM

 

Wyjaśnienie słowa Alleluja:

Słowo alleluja jest okrzykiem radości. Cieszymy się, że Jezus zmartwychwstał, że kocha nas i jest zawsze z nami. Gdy śpiewamy „Alleluja”, chwalimy Jezusa i dziękujemy Mu za Jego miłość.

 

Znaki zmartwychwstałego Jezusa w kościele:

Gdzie możemy usłyszeć słowo „Alleluja”? W kościele, przed czytaniem Ewangelii, czyli opowieści o życiu, nauce, czynach, męce i zmartwychwstaniu Jezusa, słyszymy śpiew „Alleluja”. Wtedy wstajemy i stojąc, śpiewamy radośnie „Alleluja”, chwaląc dobrego Boga i Jego Syna – Jezusa. Aby uczcić zmartwychwstanie Jezusa przychodzimy do kościoła na Mszę Świętą. W kościele znajdujemy wiele znaków przypominających nam o radosnym wydarzeniu, jakim było zmartwychwstanie Jezusa. Dorosły prezentuje ilustracje Paschału i figury zmartwychwstałego Jezusa: Paschał Paschał jest to duża świeca, która oznacza Jezusa zmartwychwstałego. Jak światło tej świecy panuje nad mrokiem, tak Jezus panuje nad życiem i śmiercią. Figura zmartwychwstałego Jezusa Figura przedstawia Jezusa, który trzyma w ręku zwycięską czerwoną chorągiew. Oznacza to, że jest On Królem, który pokonał śmierć (załączniki).

 

Rymowanka:

Radości nadszedł czas – Jezus żyje pośród nas.