22. SPOTYKAM SIĘ Z JEZUSEM W MOJEJ PARAFII

Opublikowano: 2020-06-18 08:42, Numer artykułu: 29440

SPOTYKAM SIĘ Z JEZUSEM W MOJEJ PARAFII

Ogólne cele katechetyczne:

  • Wprowadzenie dziecka w życie wspólnoty parafialnej.
  • Kształtowanie postawy dziękczynienia za swoją parafię.

Cele szczegółowe Wiedza Dziecko:

  • pamięta, że kościół parafialny ma swoje imię,
  • rozumie, że Jezus pragnie być odwiedzany w swoim domu i w parafii.

Umiejętności Dziecko:

  • potrafi odróżnić kościół od innych budynków.

Postawy Dziecko:

  • wyraża postawę szacunku wobec miejsc świętych,
  • potrafi prawidłowo zachować się w kościele.

Powitanie i modlitwa:

Dorosły wita dzieci i razem z nimi śpiewa, powtarzając dwa razy piosenkę „Oto jest dzień”

 

Rozmowa i omówienie ilustracji:

Dorosły umieszcza na tablicy ilustracje świątyń znajdujących się na terenie danej miejscowości i rozmawia z dziećmi, stawiając pytania:

  • Co zostało przedstawione na tych ilustracjach?
  • Czym budynki na ilustracjach różnią się od innych budynków w naszej miejscowości?

Wskażmy na ilustracji kościół, do którego chodzimy z naszymi rodzicami. Jeżeli w grupie są dzieci chodzące na Mszę Świętą do innych parafii, warto podać wezwania sąsiadujących parafii. Tak, ten kościół jest naszym kościołem parafialnym i do niego chodzą wszyscy nasi sąsiedzi na spotkanie z dobrym Jezusem. Każdy z nas ma swoje imię. Kościołom nadawane są imiona różnych świętych, aby w szczególny sposób opiekowali się nimi. Dorosły podaje dzieciom właściwego patrona parafii. Dorosły może ustawić na krzesłach ilustracje kilku kościołów i poprosić dzieci, aby zgromadziły się wokół swojego kościoła parafialnego.

 

Słuchanie wiersza:

Dorosły zwraca się do dzieci: Posłuchajmy uważnie wiersza nieznanego autora pt. „Lubię chodzić do kościoła” o tym, jak pewien chłopiec był bardzo zadowolony i szczęśliwy, gdy odwiedzał Jezusa w kościele.

 

Lubię chodzić do kościoła

Bo w nim jest tak pięknie

Każdy przyjdzie, to się żegna

I zaraz uklęknie

W tym kościele świateł wiele

I grają organy,

bo tu mieszka Nasz Przyjaciel,

Jezus ukochany.

Modlitwa i błogosławieństwo:

Dorosły zaprasza dzieci do modlitwy „Ojcze nasz”: Pomodlimy się słowami, których nauczył nas sam Jezus. Wstańmy, zróbmy krąg i chwyćmy się wszyscy za ręce. Wspólnie będziemy mówić do dobrego Boga. Jezus też będzie się modlił z nami. Chociaż Go nie widzimy, wierzymy, że jest pośród nas. Wszyscy modlą się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

 

Rymowanka:

Chociaż lat niewiele mam,

to parafię swoją znam.