Katecheza Marzec

Opublikowano: 2022-02-23 12:11, Numer artykułu: 10845

MARZEC

WIELKI POST – PAN JEZUS WZYWA NAS DO WIĘKSZEJ MIŁOŚCI

Ogólne cele katechetyczne

– Poznanie wymowy Wielkiego Postu.

– Podejmowanie na ten czas wysiłków dla większej miłości Boga i bliźnich.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

– wymieni zewnętrzne oznaki Wielkiego Postu w kościele;

– wyjaśni nazwę „Środa Popielcowa”;

–potrafi wyjaśnić sens Wielkiego Postu i znaczenie postanowień wielkopostnych;

 

Wiersz

"Za ten krzyż i Twoje łzy,

za serdeczne krople krwi,

Jezu, dziękuję Ci.

 Za otwarte nieba drzwi,

dróżkę, którą szedłeś Ty,

 Jezu, dziękuję Ci”.