Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 80 "Królestwo Maciusia"

Opublikowano: 2023-08-31 14:55, Numer artykułu: 4697

Stanowimy zgrany zespół, osób  pełnych miłości, akceptacji i wspierających rozwój dzieci w rodzinnej, sympatycznej atmosferze. Naszymi cechami są życzliwość i oddanie. Akceptujemy dziecko  takim, jakie ono  jest, respektujemy jego godność, wspieramy jego rozwój w oparciu o jego mocne strony, wspomagamy je w odkrywaniu i porządkowaniu rzeczywistości, rozwijać jego zdolności i umiejętności, rozbudzając zainteresowanie otaczającym światem. Jesteśmy sprzymierzeńcami rodziców w ich funkcji wychowawczej.

 

Kadra pedagogiczna Przedszkola nr 80 "Królestwo Maciusia" w Bydgoszczy nieustannie :

  • podnosi swoje kwalifikacje,
  • zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego,
  • uczestniczy w szkoleniach i warsztatach dla nauczycieli organizowanych przez instytucje zewnętrzne,
  • opracowuje programy innowacyjne,
  • uzyskuje  Bydgoskie Granty Oświatowe,
  • organizuje konkursy przedszkolne, międzyprzedszkolne, a nawet o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim
  • organizuje „Giełdę pomysłów” dla nauczycieli bydgoskich przedszkoli, co sprzyja wymianie doświadczeń,
  • współpracuje z nauczycielami innych przedszkoli oraz szkół.

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Katarzyna Janicka

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Rafał Sowa

 

GRUPA I BIEDRONKI

mgr Amanda Fuss

Paulina Dul

 

GRUPA II MOTYLKI

mgr Paulina Sacewicz

 

GRUPA III ŻABKI

mgr Katarzyna Lorkowska

mgr Rafał Sowa

 

GRUPA IV SÓWKI

mgr Helena Kolasińska

mgr Marta Michalska

 

GRUPA V SŁONECZKA

mgr Kornelia Wszołek

mgr Tomasz Dmitruczuk

 

GRUPA VI WIEWIÓRKI 

mgr Paulina Sowa

lektor mgr Anna Chmielewska

 

GRUPA VII MISIE

mgr Agnieszka Niewiadomska

 

GRUPA VIII PSZCZÓŁKI

mgr Izabela Woźniak

mgr Wojciech Metlicki

 

 

J. ANGIELSKI: mgr Anna Chmielewska, mgr Kornelia Wszołek, mgr Helena Kolasińska  mgr Tomasz Dmitruczuk

RELIGIA:  mgr Paulina Sowamgr Rafał Sowa

PSYCHOLOG: mgr Aleksandra Barańska

LOGOPEDA: mgr Dobromiła Grygowska, mgr Rafał Sowa

PEDAGOG SPECJALNY: mgr Wojciech Metlicki