PAŹDZIERNIK KATECHEZA

Opublikowano: 2022-12-20 06:55, Numer artykułu: 5092 , Autor: Rafał Sowa

PAŹDZIERNIK:

PAŹDZIERNIK – MIESIĄC RÓŻAŃCA

 

Ogólne cele katechetyczne

- Poznanie modlitwy różańcowej;

- Budzenie pragnienia uczestnictwa w modlitwie różańcowej.

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

– potrafi wymienić modlitwy, które są odmawiane na różańcu;

- wie do czego służy różaniec;

– chętnie uczestniczy w modlitwie różańcowej.

 

 Podobny obraz

 

PIOSENKA

„Jak paciorki różańca”

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,

Nasze smutki, radości i blaski.

A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,

Święta Panno Maryjo, pełna łaski!

 

 My także mamy małe zwiastowania,

My też czekamy Twego nawiedzenia,

My też Jezusa z drżeniem serc szukamy.

W tajemnicach radosnych módl się za nami!

 

Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,

Nasze smutki, radości i blaski.

A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec,

Święta Panno Maryjo, pełna łaski!

 

WSPOMINAMY NASZ CHRZEST

 

Ogólne cele katechetyczne

- Zrozumienie prawdy, że podczas chrztu stajemy się dziećmi Bożymi;

 

Cele szczegółowe

Dziecko:

– potrafi wyjaśnić, że podczas chrztu przychodzi do nas Bóg,

– potrafi podziękować za swój chrzest,

– umie wyjaśnić, kiedy stało się dzieckiem Bożym.

– wyraża radość z faktu bycia dzieckiem Bożym poprzez śpiew piosenki.

 

 

Podobny obraz

PIOSENKA

„Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la...”

1. Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam,

Któż jak On wielkim jest, któż jak On miłość ma.

Święty Bóg Ojciec nasz, co dzień ma hojną dłoń,

Kocha nas dzieci swe mimo grzechów oraz wad.

REF.: „Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la...”

 

2. Ojciec Bóg Syna dał, jako dar grzesznych nam,

Jezus - Bóg zniżył się, Jezus - Brat zbawił nas.

Poprzez krzyż grzechy starł, życie dał, radość wzniósł,

Zmartwychwstał jako Pan, On jedyną drogą nam.

REF.: „Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la...”

 

3. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie,

Cieszę się, śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie,

Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą, szczęścia moc,

Któż jak Bóg, któż jak Pan, tak pokochał pięknie mnie.

REF.: „Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la...”