LISTOPAD ŻABKI

Opublikowano: 2021-10-28 14:32, Numer artykułu: 6475

LISTOPAD 2021

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

1. "Polska-moja ojczyzna" w oparciu o międzynarodowy projekt edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała":

 • rozwijanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych;
 • rozumienie znaczenia i odczuwania szacunku do symboli narodowych;
 • wzbogacenie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju (ojczyzna, symbole narodowe, mała ojczyzna, godło, flaga, Hymn);

2.   "Magiczną moc bajek poznajemy i w projekcie międzynarodowym udział bierzemy" w oparciu o międzynarodowy projekt czytelniczy "Magiczna moc bajek" czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni III edycja:

 • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wród dzieci;
 • przekazywanie za pomocą literatury wartości moralnych;
 • wyzwalanie pozytywbych emocji;
 • rozwiajnie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia;
 • uwrażliwienie na pięknio języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną;

 

WIERSZ
Władysław Bełza
Katechizm polskiego dziecka

— Kto ty jesteś?
  — Polak mały.
— Jaki znak twój?
  — Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
  — Między swemi.
— W jakim kraju?
  — W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?
  — Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta?
  — Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
  — Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
  — W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej?
  — Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
  — Oddać życie.