Materiały do kształcenia zdalnego 29-30.04.2020

Opublikowano: 2020-04-29 08:14, Numer artykułu: 26308

Grupa VIII „Sówki”

Materiały do kształcenia zdalnego na okres 29-30.04.2020

 

Tematyka: Wiosna na wsi

 

Cele:

- utrwalenie nazw zwierząt wiejskich oraz rozpoznawanie i naśladowanie wydawanych przed nie odgłosów;

- stwarzanie dzieciom okazji do improwizacji ruchowej i muzycznej,

- rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi wielozdaniowej;

- rozwijanie spostrzegawczości i percepcji wzrokowej poprzez wyszukiwanie na ilustracji konkretnych elementów;

- kształtowanie umiejętności analizy sylabowej;

 

29.04.2020r

1. Opowieść słowno- ruchowa „Poranek w wiejskiej zagrodzie” (załącznik 1)

Rodzic czyta tekst opowieści ruchowej, dziecko wykonuje polecenia w niej zawarte.

2. Słuchanie opowiadania L. Bardijewskiej „Ogrodowe chwalipięty” - analiza sylabowa nazw narzędzi ogrodowych (załącznik 2)

W załączniku, pod tekstem znajdują się przykładowe pytania dotyczące opowiadania. Po przeczytaniu oraz analizie teksu zadaniem dzieci będzie nazwanie narzędzi wykorzystywanych do pracy w ogrodzie oraz wskazanie ich na zdjęciach (załącznik 3). Dodatkowo dziecko podzieli nazwy narzędzi na sylaby oraz spróbuje wyodrębnić pierwszą i ostatnią głoskę danego wyrazu.

 

30.04.2020r

1. Nauka piosenki „Na podwórku koło bramy” KLIKNIJ TUTAJ

Dziecko wysłucha piosenki, wypowie się na temat jej tempa i nastroju oraz wymieni zwierzęta, które w niej występują (dorosłe oraz młode). Spróbuje naśladować dźwięki wydawane przez dane zwierzę.

2. Rozmowa kierowana nt. „Wiejska zagroda” przy ilustracji – utrwalenie nazw zwierząt hodowlanych; (załącznik 4)

Dziecko wypowie się na temat ilustracji, odpowie na pytania (przykładowe pytania):

- Jakie zwierzęta się na niej znajdują? 

- Policz ile jej zwierząt danego gatunku,

- Czego jest więcej? Świń czy krów?

- Jak nazywa się pojazd, który stoi na podwórku?

 

Na zakończenie zajęcia plastyczne. Dziecko lepi z plasteliny wybrane przez siebie zwierzęta hodowlane. Można również stworzyć makietę wiejskiej zagrody, przedstawiającą budynki, maszyny rolnicze itp., które można zrobić z kartoników, pudełek i innych dostępnych w domu materiałów. Zdjęcie przykładowej makiety w załączniku nr 5 i 6.