4. NIEDZIELA PALMOWA – JEZUS MOIM KRÓLEM

Opublikowano: 2020-03-30 20:54, Numer artykułu: 23769

NIEDZIELA PALMOWA – JEZUS MOIM KRÓLEM

Ogólne cele katechetyczne:

 • Poznanie prawdy, że Jezus jest Królem.
 • Kształtowanie postawy radości i uwielbienia Jezusa – Króla.

Cele szczegółowe Wiedza Dziecko:

 • potrafi opowiedzieć historię radosnego powitania Jezusa przez mieszkańców Jerozolimy,
 • potrafi wyjaśnić swoimi słowami pojęcia: „Niedziela Palmowa” i „Hosanna”.

Umiejętności Dziecko:

 • potrafi wyrażać swoją radość podczas procesji Niedzieli Palmowej,
 • umie udekorować „palmę”.

Postawy Dziecko:

 • prezentuje postawę radosnego uwielbienia Jezusa – Króla.

Przywitanie:

Dorosły radośnie wita się z dzieckiem. Następnie zadaje pytanie:

 1. Przed chwilą przywitaliśmy się. – Co ludzie robią przy powitaniu?
 2. Jak witamy dostojnych gości np.: papieża, prezydenta lub króla? Przywitajmy się teraz z dobrym Bogiem.

Modlitwa

Dorosły zachęca dziecko do wspólnej modlitwy

„Ojcze nasz”

Wprowadzenie w temat:

Przed chwilą w modlitwie prosiliśmy, abyśmy mogli być w królestwie naszego Boga.

– Jak nazywa się osoba, która rządzi królestwem?

– Jak wygląda król?

– Jaki powinien być król, żeby poddani go kochali?

Dobry król jest sprawiedliwy i troszczy się o swoich poddanych. Kiedy przychodzą do niego, zawsze im pomaga, cieszy się, gdy są oni dla siebie dobrzy i postępują szlachetnie. Takim dobrym i sprawiedliwym królem jest Jezus. Kiedy żył na ziemi, przychodzili do Niego ludzie z różnymi prośbami i nigdy nie odchodzili smutni. On zawsze im pomagał: uzdrawiał chorych, przywracał wzrok niewidomym, rozmnażał chleb dla głodnych, błogosławił dzieci. Wszyscy bardzo się cieszyli, gdy spotykali Jezusa.

 

Wyjaśnienie pojęcia hosanna: Kiedy ludzie widzieli Jezusa, wielu z nich wołało: Hosanna, to znaczy uwielbiajmy Jezusa. W ten sposób zebrani ludzie wyrażali swoją radość ze spotkania z Jezusem, którego chcieli nazwać Królem.

Opowiadanie biblijne

Posłuchajmy, jak witano Jezusa: Dorosły opowiada dzieciom wydarzenia Niedzieli Palmowej.

Jezus i jego uczniowie byli w drodze do dużego miasta – Jerozolimy. Gdy już byli blisko, Jezus powiedział: – Tam, w dole, jest wioska. Idźcie, znajdźcie osła i przyprowadźcie go tutaj. Właścicielowi powiedzcie, że teraz osła potrzebuje Jezus, a oddacie go później. Uczniowie zrobili tak, jak polecił im Jezus. Przyprowadzili osła, przykryli jego grzbiet swoimi płaszczami i pomogli wsiąść na niego Jezusowi. Mimo że zwierzęcia jeszcze nigdy nikt nie dosiadał, było spokojne. Wiele osób czekało na Jezusa w Jerozolimie. Radosny tłum witał Go, wymachując ściętymi gałązkami palm. Ludzie rzucali je na drogę, aby przywitać Jezusa jak króla. Wszyscy cieszyli się i wiwatowali, głośno wołając: – Hosanna! Przybywa Król obiecany przez Boga! – Niech żyje nasz Król! Niech Bóg błogosławi Jezusa, który przychodzi w Jego imię! Chwała Bogu!

 

Pytania do opowiadania biblijnego:

 • Co Jezus polecił zrobić swoim uczniom?
 • Jak przyjęli Jezusa ludzie w Jerozolimie?
 • Co ludzie wykrzykiwali na cześć Jezusa?
 • Dlaczego mieszkańcy Jerozolimy wymachiwali palmami i kładli je na ziemi przed Jezusem?

Wyjaśnienie pojęcia Niedziela Palmowa:

Wszyscy ludzie w Jerozolimie cieszyli się, że przybył do nich Jezus – Król, dlatego słali na ziemię gałęzie palm i machali nimi. My również cieszymy się, że przychodzi do nas dobry Jezus jako Król. Na tę pamiątkę niedzielę wjazdu Jezusa do Jerozolimy nazywamy Niedzielą Palmową. Przychodzimy wtedy do kościoła z gałązkami palmowymi lub wierzbowymi ustrojonymi kolorowymi ozdobami i kwiatami. Dorosły prezentuje ustrojoną gałązkę wierzbową (palmę). Po poświęceniu „palm” przez księdza, czyli pokropieniu wodą świeconą, wszyscy, trzymając je w rękach, uczestniczą w procesji na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Dorosły prezentuje ilustrację procesji Niedzieli Palmowej (załącznik nr 1). Po powrocie do domów powinniśmy umieścić „palmę” w widocznym miejscu, tak aby cały rok przypominała nam o naszej radości i miłości do Jezusa – naszego Króla.

Nauka piosenki

„Jesteś Królem”

Jesteś Królem,

Jesteś Królem,

Królem jest Bóg

Jesteś Królem, Jesteś Królem,

Królem jest Bóg.

Podnieśmy wszyscy nasze sera,

Podnieśmy wszyscy nasze dłonie,

Stawajmy przed obliczem Boga,

Wielbiąc Go.

https://www.youtube.com/watch?v=ZqlWEWkKM3A

 

ZAKOŃCZENIE:

Rymowanka

Dorosły uczy dziecko nowej rymowanki:

Jezusa palmami witamy, wielką radość ogłaszamy.


Pliki do pobrania: