Materiały do kształcenia zdalnego 20-24.04.2020 BIEDRONKI

Opublikowano: 2020-04-17 08:32, Numer artykułu: 25061

Grupa „Biedronki”

Materiały do kształcenia zdalnego na okres 20.04.2020 r. do 24.04.2020 r.

„Dbamy o Ziemię”

Cele ogólne:

 • rozumienie konieczności przestrzegania zasad ochrony przyrody i wyposażenie dzieci w podstawowe wiadomości z tego zakresu;
 • kształtowanie u dzieci postaw proekologicznych i wyko­rzystania pojęcia recykling w praktyce;
 • wykorzystywanie surowców wtórnych do prac plastycz­no-technicznych;
 • podejmowanie improwizacji muzycznych z wykorzysta­niem wykonanych przez dzieci instrumentów perkusyjnych.

Poniedziałek 20.04.2020 r.

 1. Opowieść słowno – ruchowa „Nie śmieć w lesie”. (załącznik nr 1)
 2. Bajka edukacyjna „Staś i segregacja śmieci” Bajka edukacyjna

Wtorek 21.04.2020 r.

 1. Słuchanie piosenki „Świat w naszych rękach” Piosenka (załącznik nr 2)
 2. Zabawa dydaktyczna „Segregujemy śmieci”. (załącznik nr 3 – źródło Bliżej Przedszkola)

Środa 22.04.2020 r.

 1. Opowieść słowno – ruchowa „Nie śmieć w lesie”. (załącznik nr 1)
 2. Konstruowanie z odpadów „Instrument muzyczny” – przykłady: Grzechotka  Grzechotki z butelki  Tamburyn  

Czwartek 23.04.2020 r.

 1. Gra na instrumentach z recyklingu do utworu „Pizzicatto”  Gra na kubeczkach  Pizzicato
 2. Słuchanie i nauka wiersza Mateusza Mojsak „Mały ekolog” (załącznik nr 4)

Piątek 24.03.2020 r.

 1. Opowieść słowno – ruchowa „Nie śmieć w lesie”. (załącznik nr 1)
 2. Malowanie z wykorzystaniem techniki „mokre w mokrym” „Czysta i brudna nasza planeta Ziemia”   Mokre w mokrym

Dodatkowe materiały zostaną przesłane drogą mailową.