Funkcjonowanie przedszkola w okresie pandemii

Opublikowano: 2020-08-27 17:41, Numer artykułu: 30400

Rok szkolny 2020 - 2021

Funkcjonowanie przedszkola w okresie pandemii

 

Kochani Rodzice

1 września to czas kiedy rozpoczyna się nowy rok szkolny. Ten będzie inny niż zwykle. Będziemy nadal funkcjonować w reżimie sanitarnym. Dla Wszystkich to trudny czas. Nasze bytowanie będzie na pewno utrudnione. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, wszyscy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w przedszkolu procedur.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN i wytycznymi GIS przyjmiemy wszystkie dzieci, które zostały zakwalifikowane  do naszego przedszkola. Obecna sytuacja wymusiła kilka zmian organizacyjnych. Od nas wszystkich zależeć będzie czy poradzimy sobie w tym trudnym czasie. Współpraca, wyrozumiałości i przestrzegania procedur to oczekiwania stawiane przed nami wszystkimi.

Nie będziemy mogli spotkać się na zebraniu ogólnym, organizowane będą spotkania z nauczycielami online.

Wszystkie niezbędne dokumenty umieszczone będą na stronie internetowej przedszkola.

Został zmodyfikowany i dostosowany do poszczególnych grup ramowy rozkład dnia.

- Przedszkole jest czynne od 6.00 – 17.00

- dzieci schodzą się od 6.00 do 8. 20, po tej godzinie dogłębnie  dezynfekowana jest szatnia i korytarze, dzieci odbierane są od 13.00 do 17.00 – czas na całkowitą dezynfekcję

- posiłki wydawane są kolejno do poszczególnych grup

- I śniadanie 8.30 do 9.00, II śniadanie – 11.00- 11.15 do 11.20 – 11.30

- obiad wydawany jest między 13.20 a 13.30  trwa do 14.00 – 14.10

- każda grupa ma wyznaczony czas na pobyt na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym

- udostępnione zostaną dwa wejścia do przedszkola główne dla grup – III,IV,V,VI,VII,VIII, drugie – grupa I i II

- rodzice nie wchodzą do przedszkola,

- jeden rodzic przyprowadza zdrowe dziecko

- temperatura powyżej 37 stopni uniemożliwia wejście dziecka do przedszkola.

- dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek, maskotek, poduszek, pieluszek itp.

- dziecko musi być samodzielne

- wszystkie rzeczy muszą być podpisane

- dzieci mogą być odebrane z przedszkola wyłącznie przez Rodziców lub osoby pełnoletnie upoważnione pisemnie przez Rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Bardzo prosimy, aby aktualne upoważnienia (wzór upoważnienia na stronie internetowej) dostarczyć do placówki. KLIKNIJ TUTAJ aby pobrać druk.

-  Każdy rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji  korzystania z usług przedszkola. Deklaracje można pobrać ze strony internetowej placówki. Prosimy, aby czytelnie wypełnione oraz podpisane przez obojga rodziców.  Deklaracje wrzucamy do skrzynki na dokumenty przy wejściu do przedszkola do dnia 04.09.2020 r.

- Każdy rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami obowiązującymi w czasie pandemii i podpisania oświadczenia dla rodziców. Podpisane oświadczenia wrzucamy do skrzynki pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

- systemem elektronicznym, czytnik umieszczony jest na drzwiach wejściowych, wspomaga on naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, dlatego bardzo prosimy o odbijanie kart wejścia/wyjścia;   Zamówienia dodatkowej karty można składać telefonicznie pod nr telefonu 52 322 57 49 w godzinach od 7.00 – 15.00 w środę od 8.00 – 16.00

- wszelkie informacje o odpłatności zawarte są w deklaracji

- zapraszamy do śledzenia strony internetowej

- osobisty kontakt z nauczycielem i innymi pracownikami jest niemożliwy

- pamiętajmy o dystansie społecznym, osłonie nosa i ust oraz dezynfekcji

 

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu:

- email  p80@edu.bydgoszcz.pl  tel. do sekretariatu przedszkola tel.52 322 57 49

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, które należy wydrukować, wypełnić i przynieść do przedszkola.

 

Z poważaniem

Katarzyna Janicka

Dyrektor Przedszkola Nr 80 „Królestwo Maciusia"