Placówka promująca zasady zdrowego żywienia i stylu życia

Opublikowano: 2024-02-02 10:38, Numer artykułu: 78323

Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasza placówka otrzymała właśnie dyplom potwierdzający osiągnięcia w ramach projektu „Zdrowe Dzieci”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Dyplomy te zostały przyznane zarówno dla placówki, jak i pracowników.
Niniejsze wyróżnienie jest efektem zakończenia procesu szkoleń oraz pomyślnej weryfikacji nadesłanych dokumentów potwierdzających osiągnięcia w szkoleniu. Jest to zasłużone uznanie dla zaangażowania i profesjonalizmu, które przyczyniają się do tworzenia zdrowego środowiska dla dzieci.
Jesteśmy niezmiernie dumni z osiągnięć naszej placówki oraz naszych pracowników, które wpływają na rozwój i edukację wychowanków. Dziękujemy wszystkim za ciężką pracę, pasję i oddanie.