"Problem uzależnień u dzieci i młodzieży – jak je rozpoznać i przeciwdziałać im?”

Opublikowano: 2021-11-23 10:02, Numer artykułu: 46673

W związku z realizacją projektu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2021 roku – PORPA w Bydgoszczy, zachęcamy Państwa do obejrzenia prezentacji multimedialnej nt. „ Problem uzależnień u dzieci i młodzieży– jak je rozpoznać i przeciwdziałać im?”, która ma na  celu:

  • zwrócenie uwagi na problem  uzależnień u dzieci i młodzieży,
  • umiejętności rozpoznawania niebezpieczeństwa  i  odpowiedniego reagowania w sytuacjach zagrożenia,
  • nabywania umiejętności szukania fachowej pomocy ,
  • budowania wzajemnego zaufania w rodzinie,
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby, mobilizowanie do działania,
  • rozwijanie umiejętności proszenia o pomoc osoby dorosłej w sytuacji zagrożenia.

Pliki do pobrania: